2013

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 88
 • Item
  Revitalizace hotelového zařízení, Přehrada Brno
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Švec, Martin; Zemánková, Helena; Zemánek, Václav
  Představuji návrh nového využití bývalého rekreačního střediska, které se nachází v krásném prostředí u Brněnské přehrady. Je již delší dobu nevyužívané a chátrá. Bylo postaveno v 70. letech 20. století pro potřeby Socialistického svazu mládeže. Byly zde pořádány politické konference a vzdělávací pobyty pro studenty středních a vysokých škol. Nové využití bude obdobné. Jen socialistické ideály nahradí ideály dnešní společnosti – zejména přátelství lidí k životnímu prostředí. Vznikne zde ekologické vzdělávací centrum s konferenčními prostory, společenským sálem a ubytováním. Univerzálně pojatý návrh umožňuje využití budovy také pro mezinárodní studentské worskhopy, školení, firemní akce apod. Ekologické vzdělávací centrum především samo jde příkladem. Díky samotnému konceptu původní budovy se přímo nabízí přestavba na pasivní dům využívající přírodní materiály a obnovitelné zdroje energie. Vzhledem k velice špatnému technickému stavu a devastaci původní budovy budou využity pouze základy a nosná konstrukce. Toto řešení je ekonomičtější než demolice a následná novostavba. Nosnou podstatu budovy máme téměř zadarmo, pokud ovšem v ní provádíme minimální úpravy a co nejvíce zachováme původní tvar budovy. Na nosném ocelovém skeletu bude vybudován nový lehký dřevěný obvodový plášť s tepelnou izolací z konopných vláken. Většina povrchů střech bude pokrytá fotovoltaickými fóliemi a zdrojem tepla bude tepelné čerpadlo. Pozemek nabízí velice příjemné prostředí pro pobyt. Je trvale osluněn a z většiny jeho plochy je krásný výhled na přehradu. Hlavní budova a bungalovy výhledů dobře využívají. Celý rekreační areál již v původním stavu byl navržen, aby podporoval setkávání, poskytoval největší možnou svobodu pohybu a volby aktivit, přičemž pokoje a bungalovy dopřejí rekreantům naprosté soukromí. Exteriér a interiér budov se prolínají. Celý areál – uvnitř i venku – je živý. Oproti pokojům – ostrůvkům klidu. Tento koncept uplatněný již v návrhu ze 70. let je zachován. Původní budova hotelu se také vyznačuje kvalitní architekturou – rozhodně nadprůměrnou v době vzniku. Přispívá k tomu dynamicky vyvážená architektonická kompozice – inspirativní i dnes, a také zajímavé řešení interiéru společenských prostorů. Tento návrh se snaží na představené kvality navázat. Pozemek je doplněn o relaxační prostory a stezku zdraví, oproti původnímu stavu je celý veřejně přístupný a slouží jako park pro trávení volného času na přehradě.
 • Item
  Hitlerova (ne)dálnice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Šarayová, Pavlína; Mléčka, Jan; Mrva, Kamil
  Aktivace území poznamenané navrhovanou stavbou Hitlerovi dálnice. Linearita navrhovaného území - nástroj pro propojení nebo izolaci? Vztah člověk - krajina - město - vesnice.
 • Item
  Usedlost Rychaltice
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Vlček Ličková, Nina; Marek, Jiří; Mašek, Radomír
  Mezi začínajícími kopci předhůří Beskyd a rovinou Ostravské krajiny se choulí ves Rychaltice. Toto sídelní uskupení je však částí obce Hukvaldy a neoddělitelně spjato s “krajinou Leoše Janáčka”. Poezie a mystika, kterou tento uznávaný český skladatel dokázal zachytit ve svých symfoniích je zde již velmi málo patrná. Dochované fragmenty původních staveb, chalup, dvorů a stodol hovoří o zemědělské tradici těchto končin. I přes vysokou aktivitu kolektivního zemědělství a budovatelské tendence minulých období lze i dnes nalézt drobný schoulený kousek země pro tradiční obdělávání půdy. Pozůstatek starého stavení - stodola, která byla za II. světové války rozpůlena výbuchem bomby ve dví. Čtyři kamenné pilíře původní konstrukce vyrostly v chatu. Dochovaný fragment stodoly náleží, dle dnešního katastru, majitelům sousedního pozemku. Projekt směřuje nejen k řešení provozu moštárny, v návaznosti na pozůstalé části stodoly. Úkolem práce je dosažení kompaktnosti, soběstačnosti i šetrnosti zemědělského areálu vůči okolní krajině. Usedlost by se měla stát nejen obydlím hospodáře a jeho rodiny, ale i místem pěších turistických, cykloturistyckých, hipoturistických výletů a zastavení. Lokalita v podbeskydí, v blízkosti hradu Hukvaldy a dobré dopravní návaznosti na hlavní tahy, je k tomu jako stvořená. Projekt má však přinést i něco víc - podporu tradičního způsobu obživy a citlivé obhospodařování krajiny.
 • Item
  Alternativní návrh koncertního sálu v Brně - Janáčkovo kulturní centrum
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Fikejs, Oldřich; Marek, Jiří; Bindr, Tomáš
  Filharmonie Brno sklízí úspěchy po celém světě od Londýna po Tokio, ale ve svém domovském městě má k dispozici pouze malý sál s nevyhovující akustikou pro plnohodnotné symfonické koncerty. Snahy o vystavění důstojného kulturního stánku odpovídajícího potřebám Brna sahají až do meziválečného období a jejich naplnění je stále v nedohlednu. Jádrem projektu je koncertní sál pro 1812 diváků. Jeho uspořádání kombinuje výhody klasických sálů, které mají tvar krabice od bot, a těch, kde je hlediště uspořádáno terasovitě kolem pódia, protože nejlepší hudební zážitek má dle výzkumů ten divák, který je poměrně blízko orchestru. Mezi slabé stránky prvního typu patří horší viditelnost v zadních místech hlediště, druhý typ v podobných místech naopak trpí horší kvalitou akustiky. Objekt je složen ze tří funkčně odlišných částí: části pro diváky, zázemí hudebníků a technického zázemí. Provoz každé z nich je umístěn do horizontální části hranolu o průřezu tvaru písmene L. Tyto hranoly jsou vertikální hmotou obráceny k sobě a vytváří centrální vyvýšený kubus, ve kterém je umístěn koncertní sál.
 • Item
  Záhady městské zahrady
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Flídr, Jan; Mléčka, Jan; Boleslavská, Yvona
  Jaký dopad má pro fungování města plocha zahrádkářské kolonie ležící v centru města obklopena městskou zástavbou? Jaký význam zaujímá zahrádkářské kolonie pro člověka? Aktivace těchto ploch s využitím potenciálu pro vytvoření zdravého a příjemného města pro život.