Alternativní návrh koncertního sálu v Brně - Janáčkovo kulturní centrum

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Filharmonie Brno sklízí úspěchy po celém světě od Londýna po Tokio, ale ve svém domovském městě má k dispozici pouze malý sál s nevyhovující akustikou pro plnohodnotné symfonické koncerty. Snahy o vystavění důstojného kulturního stánku odpovídajícího potřebám Brna sahají až do meziválečného období a jejich naplnění je stále v nedohlednu. Jádrem projektu je koncertní sál pro 1812 diváků. Jeho uspořádání kombinuje výhody klasických sálů, které mají tvar krabice od bot, a těch, kde je hlediště uspořádáno terasovitě kolem pódia, protože nejlepší hudební zážitek má dle výzkumů ten divák, který je poměrně blízko orchestru. Mezi slabé stránky prvního typu patří horší viditelnost v zadních místech hlediště, druhý typ v podobných místech naopak trpí horší kvalitou akustiky. Objekt je složen ze tří funkčně odlišných částí: části pro diváky, zázemí hudebníků a technického zázemí. Provoz každé z nich je umístěn do horizontální části hranolu o průřezu tvaru písmene L. Tyto hranoly jsou vertikální hmotou obráceny k sobě a vytváří centrální vyvýšený kubus, ve kterém je umístěn koncertní sál.
The Brno Philharmonic is renowned all over the world from London to Tokyo, but in its home town only has a small hall with poor acoustics not suitable for symphony concerts. The efforts to construct a worthy cultural venue to meet the needs of Brno go back to the interwar period and their implementation is still not in sight.The core of the project is a concert hall with capacity of 1,812. Its layout combines the advantages of standard shoebox-shaped halls and surround halls, because the best music experience gets the viewer who is quite close to the orchestra. The disadvantages of the former include poor contact with the orchestra in the rear seating, the latter sacrifice acoustical excellence mainly in the side and rear seating areas for audience proximity and visual stimulation. The building is composed of three functionally distinct parts: the audience’s part, musicians‘ background and technical equipment. The operation of each is placed in a horizontal part of a L-shaped solid. The vertical parts face each other creating a raised central cube containing the concert hall.
Description
Citation
FIKEJS, O. Alternativní návrh koncertního sálu v Brně - Janáčkovo kulturní centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, CSc. (předseda) doc.Ing.arch. Peter Daniel, Ph.D. (člen) doc.Ing.arch. Michal Hronský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdenka Lhotáková, CSc. (člen) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen)
Date of acceptance
2013-05-27
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO