Souvislost vad řezu s řeznými parametry při řezání abrazivním vodním paprskem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem diplomové práce je na základě vzorků vytvořených metodou dělení abrazivním vodním paprskem při variaci řezných parametrů určit oblast, kdy nedochází k náhodné a skokové změně drsnosti řezné hrany.
The aim of this thesis is to determine the area where there is no random step change in cutting edge roughness. This area is established on the basic of samples created by the abrasive water jet cutting method with variation of technologic parameters.
Description
Citation
MAREŠ, P. Souvislost vad řezu s řeznými parametry při řezání abrazivním vodním paprskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) prof. Ing. Tomáš Podrábský, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Peter Šugár, CSc. (člen) prof. Dr. Ing. Josef Brychta (člen) prof. Ing. Jan Suchánek, CSc. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Jaký rozměr mají hloubky řezné a deformační zóny a jakých hodnot nabývají - L39, L40. Specifikace metodiky měření úchylky kolmosti řezu. Měřidlo, postup, nejistota měření - L53, L56, L57. Závislosti na obr. 6.1. a 6.2. jsou problematické. Proč autor neřešil závislost nákladů na hodnotách Ra a úchylky kolmosti? V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Závislá a nezávislá proměnná v 6.1. a 6.2. Jaké byly použité abrazivní částice? Jaké zrnitosti? Jaký je použitý mechanismus porušování? Porovnání nákladů s jinými technologiemi. Označení abraziva - Mesh 80. Co znamená číslo 80? Hydraulická jednotka. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO