Hmotnostní optimalizace kesonu křídla letounu L 410 NG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá parametrickou optimalizáciou kesónu krídla letúna L 410 NG za účelom zníženia jeho hmotnosti. Práca je zameraná najmä na popis a aplikáciu metodiky optimalizačných analýz s využitím metódy konečných prvkov prostredníctvom MSC Nastran. Okrem toho obsahuje kontrolu únosnosti optimalizovaného návrhu, vykonanú v programe STAUNO.
Presented diploma thesis deals with parametric optimization of wing caisson of L 410 NG aircraft to reduce its‘structure weight. The paper is mainly focused on description and application of optimization methods with the use of finite element methods in MSC Nastran. Moreover the thesis contains loading state check of optimized design, done in STAUNO software.
Description
Citation
JUREK, P. Hmotnostní optimalizace kesonu křídla letounu L 410 NG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba letadel
Comittee
prof. Ing. Antonín Píštěk, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (člen) doc. Ing. Luboš Janko, CSc. (člen) doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Josef Klement, CSc. (člen) Ing. Miroslav Pešák (člen) Ing. Václav Zajíc (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO