Nekonvenční zdroje jaderné energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
V místech, kde není možné využít konvenční výrobu a distribuci elektrické energie, nastupují autonomní energetické zdroje. Většina autonomních objektů využívá energii slunce, větru a dalších obnovitelných zdrojů energie. Pro speciální aplikace, jako jsou mise do vzdáleného vesmíru nebo obecně do míst, kde není využití běžných zdrojů možné, je využíváno nekonvenční jaderné energie. Vyjímaje napájení speciálních družic a vesmírných zařízení, jsou nekonvenční jaderné zdroje využívány pro autonomní bezobslužné objekty v odlehlých končinách s extrémními přírodními podmínkami nebo pro neobvyklé jaderné pohony pozemních, vodních a vzdušných zařízení. Těmito zařízeními jsou například kardiostimulátory s radioizotopovým pohonem nebo jaderné ponorky, letadlové lodě a další zařízení s jaderným pohonem netradiční koncepce. V této práci je komplexně shrnuta problematika nekonvenčních zdrojů jaderné energie s detailním popisem vybraných částí. Práce se dále zabývá hledáním účinnějšího zařízení pro přeměnu tepelné energie vzniklé přeměnou radioizotopů na energii elektrickou.
In places where it is not possible to use conventional production and distribution of energy, autonomous sources take over. Most of autonomous sources use solar energy, wind energy and other renewable resources. For applications such as special missions into outer space the usage of conventional sources is not possible. Except for powering special satellites, unconventional nuclear sources are also used in autonomous unmanned objects located in distanced areas with extreme natural conditions. It is also used in unusual propulsions of ground, water and air machine. These vehicles are for example pacemaker powered by radioisotope source, submarines, aircrafts and other vehicles supplied by nuclear reactor of unconventional conception. In this bachelor thesis there are globally summarized questions connected with unconventional sources of nuclear energy with detailed description of chosen parts. This work is concerned with finding more efficient machinery for conversion of heat energy supplied by radioisotope decay to electric energy.
Description
Citation
SVOBODA, J. Nekonvenční zdroje jaderné energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Holoubek (člen) doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Student prezentoval svoji bakalářskou práci a odpověděl na otázky oponenta i doplňující dotazy komise. Komisi dále vysvětlil použití radioizotopového generátoru jako tepleného zdroje a jeho aplikaci se Stirlingovým motorem pro výrobu elektrické energie v kosmických projektech.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO