Nekonvenční zdroje jaderné energie

but.committeedoc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Holoubek (člen) doc. Dr. Ing. Jan Kyncl (člen) Ing. Jan Macháček, Ph.D. (člen) Ing. Martin Paar, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval svoji bakalářskou práci a odpověděl na otázky oponenta i doplňující dotazy komise. Komisi dále vysvětlil použití radioizotopového generátoru jako tepleného zdroje a jeho aplikaci se Stirlingovým motorem pro výrobu elektrické energie v kosmických projektech.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKatovský, Karelcs
dc.contributor.authorSvoboda, Josefcs
dc.contributor.refereeZlámal, Ondřejcs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:22:26Z
dc.date.available2019-05-17T14:22:26Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractV místech, kde není možné využít konvenční výrobu a distribuci elektrické energie, nastupují autonomní energetické zdroje. Většina autonomních objektů využívá energii slunce, větru a dalších obnovitelných zdrojů energie. Pro speciální aplikace, jako jsou mise do vzdáleného vesmíru nebo obecně do míst, kde není využití běžných zdrojů možné, je využíváno nekonvenční jaderné energie. Vyjímaje napájení speciálních družic a vesmírných zařízení, jsou nekonvenční jaderné zdroje využívány pro autonomní bezobslužné objekty v odlehlých končinách s extrémními přírodními podmínkami nebo pro neobvyklé jaderné pohony pozemních, vodních a vzdušných zařízení. Těmito zařízeními jsou například kardiostimulátory s radioizotopovým pohonem nebo jaderné ponorky, letadlové lodě a další zařízení s jaderným pohonem netradiční koncepce. V této práci je komplexně shrnuta problematika nekonvenčních zdrojů jaderné energie s detailním popisem vybraných částí. Práce se dále zabývá hledáním účinnějšího zařízení pro přeměnu tepelné energie vzniklé přeměnou radioizotopů na energii elektrickou.cs
dc.description.abstractIn places where it is not possible to use conventional production and distribution of energy, autonomous sources take over. Most of autonomous sources use solar energy, wind energy and other renewable resources. For applications such as special missions into outer space the usage of conventional sources is not possible. Except for powering special satellites, unconventional nuclear sources are also used in autonomous unmanned objects located in distanced areas with extreme natural conditions. It is also used in unusual propulsions of ground, water and air machine. These vehicles are for example pacemaker powered by radioisotope source, submarines, aircrafts and other vehicles supplied by nuclear reactor of unconventional conception. In this bachelor thesis there are globally summarized questions connected with unconventional sources of nuclear energy with detailed description of chosen parts. This work is concerned with finding more efficient machinery for conversion of heat energy supplied by radioisotope decay to electric energy.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationSVOBODA, J. Nekonvenční zdroje jaderné energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65968cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26857
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subject238Pucs
dc.subject90Srcs
dc.subjectexotermní reakcecs
dc.subjectjaderný pohoncs
dc.subjectkardiostimulátorcs
dc.subjectradioizotopový generátorcs
dc.subjectRHUcs
dc.subjectRPScs
dc.subjectRTGcs
dc.subjectStirlingův motorcs
dc.subjecttermoelektrický článekcs
dc.subject238Puen
dc.subject90Sren
dc.subjectexothermic reactionen
dc.subjectnuclear propulsionen
dc.subjectpacemakeren
dc.subjectradioisotope generatoren
dc.subjectRTGen
dc.subjectRPSen
dc.subjectRHUen
dc.subjectStirling engineen
dc.subjectthermoelectric coupleen
dc.titleNekonvenční zdroje jaderné energiecs
dc.title.alternativeAlternative sources of nuclear energyen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-21-10:16:38cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid65968en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:58:57en
sync.item.modts2021.11.12 11:16:56en
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Svoboda_posud.pdf
Size:
160.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Svoboda_posud.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-svobodaposved.pdf
Size:
126.23 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-svobodaposved.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_65968.html
Size:
2.3 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_65968.html
Collections