Identifikace a hodnocení chyb na montážní lince modulů rozváděčů a jejich prevence

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci magisterského studia předkládá studii zaměřenou na identifikaci a hodnocení chyb na montážní lince modulů rozváděčů, protože výrobní podniky jsou vystaveny silnému tlaku na snižování výrobních nákladů. Řešením je optimalizace výrobních procesů a zvýšení jejich produktivity.
Project developed within the Master's degree study proposes the study focused to identify and assessment of errors on the modules switchboards assembly line, because manufacturing companies are under heavy pressure to reduce production costs. The solution is optimization the productions processes and increasing their productivity.
Description
Citation
SMEJKAL, M. Identifikace a hodnocení chyb na montážní lince modulů rozváděčů a jejich prevence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Augustín Görög, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. - Jak byly aplikovány změny z DP ze strany vedení ABB? - Podklady pro Paretovu analýzu byly získány odkud? - FMEA byla do firmy zavedena už dříve? Byla spíše konstrukční nebo procesní? - Bylo dosaženo zkrácení průběžné doby zakázky? - 5S už bylo ve firmě zavedeno v předchozí době? - Je použita i metoda Kaisen? - Počet závad se ve finále nezměnil? - Nebylo by dobré sledovat počet závad vztažený na konkrétní zaměstnance? - Kdy budou opakovaná měření, aby bylo provedeno vyhodnocení stávající implementace změn?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO