Zjištění Parkinsonovy nemoci na základě analýzy řečového záznamu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá zjištěním Parkinsonovi choroby na základě analýzy řečového záznamu. V úvodních kapitolách je popsán mechanismus vzniku lidského hlasu, jeho základní vlastnosti a vliv hypokinetické dysartrie na řeč. V další kapitole jsou popsány vlastnosti řečového signálu a některé metody jeho předzpracování. Následuje popis a způsob extrakce vybraných jednotlivých příznaků potřebných pro diagnózu nemoci a stručný popis metod redukce a klasifikátorů. Praktická část práce srovnává úspěšnost klasifikace naivního bayesovského klasifikátoru v závislosti na použité redukci.
This thesis is focused on diagnosing Parkinson’s disease from analysis of speech recording. Introduction of this work deals with description of voice production mechanism, it’s basic qualities and influence of hypokinetic dysarthria on speech. In next chapter, there is described voice signal and some methods of it’s preprocessing. Next part continues dealing with description of chosen individual symptoms, which are needed for PD diagnosing, followed by definition of chosen reduction methods and classifiers. There is a comparison of classify succes of naive bayes classifier, depending on chosen reduction method in last chapter of this work.
Description
Citation
VYMLÁTIL, P. Zjištění Parkinsonovy nemoci na základě analýzy řečového záznamu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Eva Gescheidtová, CSc. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (místopředseda) Ing. Michal Kohoutek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Číka, Ph.D. (člen) Ing. Hicham Atassi, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Balej, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
V práci užíváte termín "klasifikační úspěšnost", můžete tento termín objasnit a porovnat ho s jinými způsoby zhodnocení bináního klasifikátoru?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO