Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci inženýrského studia oboru M-STG předkládá návrh technologie výroby spojovacího čepu – z konstrukční oceli 11 320 5R. Na základě literární studie objemového tváření za studena zejména se zaměřením na protlačování a pěchování byl navržen postup výroby a provedeny technologické výpočty. Za tvářecí stroj byl navržen postupový automat HATEBUR BKA-3 o jmenovité síle 1800 kN. Součást je zhotovena ve čtyřech tvářecích operacích. Průtlačník bude vyroben z nástrojové oceli 19 830, průtlačnice z nástrojové oceli 19 830 a objímka z nástrojové oceli 19 740.
The project elaborated in frame of engineering studies branch M-STG proposes a technology of connecting pin – structural steel 11 320 5R. The technological calculations were performed and the production procedure was devised on the basic on the literary study of cold bulk forming with concentration on the extrusion and upsetting. Forming machine was design HATEBUR BKA-3 with a nominal power 1800 kN. The component is made in four forming operations. Extruder will be made from tool steel 19 830, extrusion die from tool steel 19 830 and clamp ring from tool steel 19 740.
Description
Citation
TRNKA, F. Výroba spojovacího čepu objemovým tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Radko Samek, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Jiří Tomášek, CSc. (člen) Ing. Jan Leimberger, CSc. (člen) doc. Ing. Bohumil Pacal, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student seznámil komisi se svojí diplomovou prací a odpověděl na poznámky oponenta. Studentovi byly kladeny tyto otázky: 1. Proč nejsou uvedeny základní rozměry ve výkresové operaci? 2. Z čeho byl počítán objem výchozího polotovaru? 3. Jak by vypadala průtlačnice v 2. a 3. operaci? 4. Proč byla zvolena jen ronoběžnost na výkresu průtlačníku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO