Návrh a posouzení uspořádání nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a uspořádáním nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting s.r.o, Jihlava. Přesněji se jedná o navržení několika možných variant uspořádání strojů nutných pro zpracování polykarbonátových granulí a jejich přeměnu na polykarbonátové sklo za pomocí dvoukomponentního vstřikování. Sklo je dále lakováno na lakovací lince, jejíž návrh je též součástí tohoto projektu. Při navrhování jednotlivých pracovišť a jejich uspořádání se vychází jak z požadavků společnosti, tak ze zásad technologického projektování. Nejlepší ze tří variant je dále detailně zpracována a ekonomicky zhodnocena.
The thesis deals with the design and arrangement of a new paint line at company Automotive Ligting s.r.o in Jihlava. It deals with design of several possible options of arrangement of machines that are required for the processing of polycarbonate granules and their conversion into acrylic glass using two-component injection molding. The glass is then coated with the coating line which is part of the arrangement included in this project. Design of the individual sites and their organization is based on both the company's requirements and the principles of technological design. The best of the three options is analyzed in detail and evaluated from the economic point of view.
Description
Citation
BOUČEK, F. Návrh a posouzení uspořádání nové lakovací linky ve společnosti Automotive Lighting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ivan Baránek, CSc. (člen) plk. doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. (člen) prof. Ing. Libor Beneš, Dr. (člen) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Jak se volí vytíženost strojního parku pro velkosériovou výrobu? Efektivní font, jaký je rozdíl mezi efektivním fondem pracovníka a efektivním fondem stroje? Z čeho se skládá hodnota efektivního fondu? V současné době může docházet k poklesu objemu výroby automobilů na evropském trhu. Jak se změní návratnost investice, bude-li využití linky sníženo na 80%. Jedním z důležitých technologických kroků je popouštění pro snížení vnitřního pnutí. Jakým způsobem byste hodnotil účinnost eliminace vnitřního pnutí přímo v provozních podmínkách nové lakovny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO