Funkční model jevu magnetické rezonance

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Projekt se zabývá konstrukcí měřícího přípravku pro prezentaci jevu nukleární magnetické rezonance. V textu je popsána realizace jednotlivých komponent systému. Každá komponenta je testována jako samostatná jednotka i bylo provedeno testování celkové sestavy systému. Práce obsahuje i návrh laboratorních úloh pro využití této učební pomůcky při výuce.
This thesis deals with construction of measurement device for presentation of nuclear magnetic resonance phenomenon. There is described realization of every parts of the system. Each component is tested as itself and there is also described testing of whole system. This thesis contains the proposal of laboratory exercises to use this aid in classes.
Description
Citation
SVOBODA, T. Funkční model jevu magnetické rezonance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Mgr. Daniel Vlk, CSc. (člen) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Doc. Kolář položil otázku k realizaci práce a dalším možném prohloubení řešení. Student odpověděl na otázky členů komise. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO