Použití mobilního robotu v inteligentním domě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Zadáním této práce je prozkoumat trh a vybrat vhodný autonomní robot pro spolupráci s inteligentním domem. Součástí práce je rešerše schopností inteligentních domů v oblasti senzorických systému, možnosti zpracování získaných dat a jejich následné využití autonomními roboty. Součástí práce je implementace ovládání robotu ve vývojovém prostředí Microsoft Robotics Studio (C#) a jeho simulace pomocí simulátoru Visual Simulation Environment. V práci je navrženo a realizováno komunikační rozhraní mezi robotem a inteligentním domem a komunikační rozhraní mezi robotem a uživatelem. Rozhraní robotu nabízí přímé ovládání a automatické navádění robotu v rámci inteligentního domu. Aplikace je vybavena pro navigaci a pohyb v dynamickém prostředí inteligentního domu. Robot je schopný registrovat nové překážky a pracovat s nimi.
Aim of this thesis is to search the market for suitable autonomous robot to be used by smart house. The research in this work is partly done on the range of abilities of smart houses in matter of sensor systems, ability of data processing and their use by mobile robots. The output of this thesis is robotics application written using Microsoft Robotics Developer Studio (C#) and simulated using Visual Simulation Environment. Main feature of this robotic application is the interface between robot and smart house, and robot and user. This interface enables employer to directly control robot's movement or to use automated pathfinding. The robot is able to navigate in dynamic environment and to register, interact and eventually forget temporary obstacles.
Description
Citation
KUPAROWITZ, T. Použití mobilního robotu v inteligentním domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
plk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek, Dr. (předseda) doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (místopředseda) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) prof. Ing. Pavel Jura, CSc. (člen) Ing. Miloslav Richter, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-09-04
Defence
Student obhájil diplomovou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO