Řídící systém odsávání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Témou mojej bakalárskej práce je riadenie odsávacieho systému pre drevársky priemysel. Je to veľmi obsiahla problematika a keďže som bez väčších skúseností v tomto odbore rozhodol som sa vytvoriť jednoduchší model odsávacieho systému. Rád by som pokračoval v tomto projekte aj pri diplomovej práci. Moja práca spočíva v popise potrieb pre takýto systém, návrh zhotovenia ako aj praktické zhotovenie pre stolársku dielňu. Ovládať súčasti systému som sa rozhodol mikrokontrolérmi, ktoré vzájomne bezdrôtovo komunikujú a riadia činnosti súčastí odsávacieho systému v dielni. Úlohou tejto práce bolo taktiež porovnať dosiahnuté výsledky s ostatnými možnosťami ovládania odsávania po ekonomickej ako aj technologickej stránke.
The topic for my bachelor’s thesis is control system of exhaustion for wood industry. It is very broad issue, and since I am without experiences in this division I have chosen to create easier model of exhaustion system. I would like to continue in this project in master´s thesis too. My thesis consists of description the requisites for system like this, draft of the preparation and also practical preparation for joinery manufactory. I have decided to control the parts of system by microcontrollers, which communicate with each other wireless and control activity of system´s parts of exhaustion in workshop. The role of this thesis was also to compare the achieved results with other possibilities of control of exhaustion from the economic and technological points of view.
Description
Citation
BRŠEL, B. Řídící systém odsávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Viščor, Ph.D. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-08-30
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Doc. Šebesta: Vysvětlete programové řešení ošetření přerušení funkcí. Doc. Frýza: Funkce delay(65000) - kde je definovaná? Ing. Závodný, Ph.D: Přizpůsobuje se sací výkon počtu zapnutých strojů? Ing. Viščor, Ph.D.: V textu práce není jasné, které zařízení je označeno "vysílač" a který "přijímač"
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO