Řídící systém odsávání

but.committeedoc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. (místopředseda) prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (člen) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Viščor, Ph.D. (člen) Ing. Luděk Závodný, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise. Doc. Šebesta: Vysvětlete programové řešení ošetření přerušení funkcí. Doc. Frýza: Funkce delay(65000) - kde je definovaná? Ing. Závodný, Ph.D: Přizpůsobuje se sací výkon počtu zapnutých strojů? Ing. Viščor, Ph.D.: V textu práce není jasné, které zařízení je označeno "vysílač" a který "přijímač"cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorFedra, Zbyněksk
dc.contributor.authorBršel, Borissk
dc.contributor.refereeŠebesta, Jiřísk
dc.date.accessioned2019-04-03T22:53:29Z
dc.date.available2019-04-03T22:53:29Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractTémou mojej bakalárskej práce je riadenie odsávacieho systému pre drevársky priemysel. Je to veľmi obsiahla problematika a keďže som bez väčších skúseností v tomto odbore rozhodol som sa vytvoriť jednoduchší model odsávacieho systému. Rád by som pokračoval v tomto projekte aj pri diplomovej práci. Moja práca spočíva v popise potrieb pre takýto systém, návrh zhotovenia ako aj praktické zhotovenie pre stolársku dielňu. Ovládať súčasti systému som sa rozhodol mikrokontrolérmi, ktoré vzájomne bezdrôtovo komunikujú a riadia činnosti súčastí odsávacieho systému v dielni. Úlohou tejto práce bolo taktiež porovnať dosiahnuté výsledky s ostatnými možnosťami ovládania odsávania po ekonomickej ako aj technologickej stránke.sk
dc.description.abstractThe topic for my bachelor’s thesis is control system of exhaustion for wood industry. It is very broad issue, and since I am without experiences in this division I have chosen to create easier model of exhaustion system. I would like to continue in this project in master´s thesis too. My thesis consists of description the requisites for system like this, draft of the preparation and also practical preparation for joinery manufactory. I have decided to control the parts of system by microcontrollers, which communicate with each other wireless and control activity of system´s parts of exhaustion in workshop. The role of this thesis was also to compare the achieved results with other possibilities of control of exhaustion from the economic and technological points of view.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationBRŠEL, B. Řídící systém odsávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other68150cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25082
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOdsávaniesk
dc.subjectpneumatické regulačné klapkysk
dc.subjectmikrokontrolérsk
dc.subjectbezdrôtová komunikáciask
dc.subjectmodul RFM12bsk
dc.subjectrentabilita.sk
dc.subjectExhaustionen
dc.subjectpneumatic dampersen
dc.subjectmicrocontrolleren
dc.subjectwireless communicationen
dc.subjectmodule RFM12ben
dc.subjectprofitability.en
dc.titleŘídící systém odsávánísk
dc.title.alternativeExhaustion control systemen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2013-08-30cs
dcterms.modified2013-09-03-11:31:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid68150en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 08:58:03en
sync.item.modts2021.11.12 08:46:27en
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.45 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.rar
Size:
73.14 KB
Format:
Unknown data format
Description:
appendix-1.rar
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_68150.html
Size:
6.23 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_68150.html
Collections