Management bezpečnosti informačních systémů v obci

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na zavedení managementu bezpečnosti informačních systémů v obci. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první části jsou sepsána teoretické východiska, která jsou převážně čerpána z norem řady ISO/IEC 27000. V druhé části jsou teoretické poznatky využity pro zavedení managementu informačních systémů v obci. Toto zavedení je rozděleno na tři fáze a podrobně je v práci popsána první fáze.
This Diploma Thesis is being focused on Information Security Management System implementation for a certain municipality. The work has been divided into two parts. The first part deals with theoretical basis which are based on the ISO/IEC 27000 standards. The second part contains the practical implementation following the theoretical background from the first part. The implementation itself has been divided into three stages and this thesis is mainly concentrated on the first stage.
Description
Citation
KUTIŠ, P. Management bezpečnosti informačních systémů v obci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-07
Defence
Otázky vedoucího práce: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno Ing. Ondrák: Jaké náklady budou vydány každý rok? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO