Návrh strategie rozvoje firmy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem diplomové práce je zvolení vhodné strategie, kterou by se měla společnost dále ubírat. K tomuto zjištění nám poslouží zejména strategická a finanční analýza. Výstupem těchto analýz bude SWOT analýza, kde budou všechny údaje shrnuty do jednotlivých bodů. Následně bude provedeno rozhodnutí na základě SWOT analýzy, jakým způsobem by se měla společnost dále realizovat, jinými slovy zvolíme budoucí strategii podle příslušného SWOT kvadrantu.
The aim of this thesis is to find an appropriate strategy, which the company should use in the future, This finding gives us a particular strategic and financial analysis. The outcome of these analyzes will be put in a SWOT analysis, where all the data will be summarized in individual points. Furthermore, a decision will be made based on the SWOT analysis, how the company should be run, in other words, we choose the future strategy from the particular SWOT quadrant.
Description
Citation
VÁCLAVÍK, T. Návrh strategie rozvoje firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Podnikové finance a obchod
Comittee
doc. Ing. Luděk Mikulec, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Loup, MBA (místopředseda) doc. Ing. Vlasta Kašparovská, Ph.D. (člen) prof. Ing. Mirko Dohnal, DrSc. (člen) Ing. Lenka Černohorská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-06
Defence
Vedoucí práce otázku nepokládá. Otázka oponenta práce: Ing. Loup: Dělal jste si analýzu konkurenčního porstředí v Jihlavě? Zodpovězeno Ing. Loup: Jaký je poměr zákazníků (podnikatelský a soukromý sektor)? Zodpovězeno prof. Dohnal: Jak v jste v práci definoval obchodní marži? Zodpovězeno doc. Mikulec: Jak jste vyjádřil provozní náklady?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO