Komplexní návod pro měřící stanici Hioki 3390

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analyzátorem výkonu Hioki 3390. Práce obsahuje nastavení, základní operace a funkce přístroje. Na konci bakalářské práce je vypracován vzorový protokol, který byl změřený pomocí HIOKI 3390.
This bachelor‘s thesis deals with power analyzer HIOKI 3390. Thesis contains settings, basic operations and functions of the instrument. At the end of the thesis there is a representative protocol, which was measured with Hioki 3390.
Description
Citation
PEKÁREK, D. Komplexní návod pro měřící stanici Hioki 3390 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
Comittee
doc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Student seznámil komisi se svou prací na téma Komplexní návod pro měřící stanici Hioki 3390. Oponent vytknul neúplné splnění jednoho z bodů zadání. Na otázky oponenta student odpověl ne zcela správně a jeho odpovědi byly opravovány vedoucím práce i doc. Drápelou.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO