Přírodní vzory v robotice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na tu část robotiky, která se nechává inspirovat přírodou. Nejprve je čtenář uveden do teorie interdisciplinárních pojmů BIO – ING, poté následuje hlavní stať rozdělena na inspiraci člověkem a inspiraci ostatními živočichy. V kapitole o člověku jsou představeny hlavní biomechanické prvky či algoritmy využívané v robotice a jejich lidský předobraz. Následuje několik biomechanických konstrukcí a humanoidních robotů. Druhé části dominují biomechanické konstrukce inspirované „zvířaty“. Závěr patří (mimo jiné) technickofilozofické úvaze nad budoucností robotiky.
This bachelor´s thesis is focused on the part of the robotics, which is inspired by nature. At first, the reader is introduced into the theory of interdisciplinary terms BIO – ING. The central part is divided in two parts: the inspiration by man and inspiration by animals. In the chapter about man, there are the main biomechanical features introduced as well as the algorithms that are used in the robotics with the human prototype. Some biomechanical constructions and humanoid robots follow. Biomechanical constructions that are inspired by animals dominate the second part. The conclusion includes (among others) a technical and a philosophical reflection on the future of the robotics.
Description
Citation
JUŘICOVÁ, V. Přírodní vzory v robotice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Pernikář, CSc. (místopředseda) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO