Porovnání jízdních vlastností vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá rozborem jízdních vlastností osobního automobilu v závislosti na druhu pohonu kol. V úvodní části teoreticky vymezuje základní koncepce osobních automobilů a dále postupy při zjišťování jednotlivých veličin potřebných k určení jízdní dynamiky vozidel. Praktická část rozebírá plán a průběh realizovaného měření na vybraném vzorku vozidel a interpretuje naměřené hodnoty. Závěrečná část se zabývá vyhodnocením provedeného měření a údajů z těchto měření zjištěných.
This thesis deals with the analysis of the car driving characteristics depending on the type of drive wheels. The first chapter defines the basic theoretical cars concept as well as procedures for determining the individual variables needed to identify the driving dynamics of vehicles. The practical part describes the plan and the progress of realized measurements on a selected pattern of vehicles, and the measured values are interpreted. The final part deals with the evaluation of the performed measurements and the data identified within these measurements.
Description
Citation
KALÁBOVÁ, B. Porovnání jízdních vlastností vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Expertní inženýrství v dopravě
Comittee
doc. Ing. Aleš Vémola, Ph.D. (předseda) Ing. Josef Libertín, CSc. (místopředseda) Ing. Albert Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Bc. Marek Semela, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vintr, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kudláček (člen)
Date of acceptance
2013-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO