Trendy v biomedicínském inženýrství 2023

Trendy v biomedicínském inženýrství 2023 je již 15. ročník odborné konference, jejíž hlavním pořadatelem je Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (ČSBMILI). Jedná se o setkání pracovišť biomedicínského inženýrství, která se věnují výuce a aktivitám v oblasti biomedicínského výzkumu. Setkání je zaměřeno na posílení stávající spolupráce, sdílení zkušeností a rozšíření spolupráce napříč Českou a Slovenskou republikou.

Lokálním organizátorem tohoto ročníku byl Ústav biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.

Konferenční sborník

Nakladatel: VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Editoři sborníku: Jiří Chmelík, Roman Jakubíček, Jana Kolářová, Martin Králík, Martin Mézl, Andrea Němcová, Jiří Sekora
ISBN: 978-80-214-6173-4
DOI: 10.13164/trendybmi.2023
Stránky konference: http://trendybmi.cz/

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0).

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 48
 • Item
  Detekce infarktu myokardu s využitím vektokardiografických záznamů
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023) Vondrák Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem metodiky vyhodnocení elektrické aktivity srdce za účelem detekce infarktu myokardu. K tomuto účelu bylo využito vektorkardiografických záznamů, ze kterých byly extrahovány příznaky analyzující morfologii QRS a T smyčky. K tomuto účelu bylo využito 80 fyziologických a 347 infarktových záznamů z databáze PTB physionet. Z těchto záznamů bylo extrahováno celkem 12 VKG příznaků, které analyzují morfologické vlastnosti srdeční revoluce. Z těchto extrahovaných příznaků dosahuje nejvyšší přesnosti příznak maximálního vektoru T smyčky s hodnotou AUC 86,06 %, sensitivity 79 % a specificity 77 %. Tyto výsledky mohou být užitečné pro podporu diagnostiky v rámci automatizované detekce infarktu myokardu.
 • Item
  Právne a etické aspekty 3D biotlače
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023) Zábavská, Dominika; Hlubeňová, Jana; Hudák, Radovan
  Tak ako každá nová revolučná technológia, aj technológia biotlače má okrem množstva prísľubov a výhod aj množstvo výziev, ktoré je potrebné správne pomenovať a venovať im náležitú pozornosť. Cieľom tohto článku bude preto aspoň čiastočne pomenovať vyvstávajúce etické a právne aspekty a výzvy biotlače skúmaním etického a právneho rámca biomedicínskeho výskumu a biotlače v právnom prostredí Slovenskej republiky ako členského štátu Európskej únie, a vysloviť prípadné návrhy ich riešenia.
 • Item
  Historie, současnost a budoucnost České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP jako odborného garanta profesí biomedicínský technik a inženýr
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023) Hozman, Jiří
  Uvedený příspěvek uvádí historická fakta, minulé a současné aktivity a též hlavní priority činnosti České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP v budoucím období. Jedná se o odbornou společnost, která je součástí České lékařské společnosti a zastupuje vůči orgánům státu, a to zejména MZ ČR regulované profese biomedicínský technik, biomedicínský inženýr a klinický inženýr ve zdravotnictví. Za dobu své existence prokázala důležitou úlohu, a to nejenom v zastupování uvedených profesí, ale i v realizaci evropského a světového kongresu, ve vydávání vlastního časopisu a též ve vytvoření procesů, které slouží a budou i nadále sloužit k podpoře uvedených profesí.
 • Item
  Starověk, středověk a novověk v analýze signálů a obrazů na ÚBMI VUT v Brně
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023) Jan, Jiří
  Vyžádaná přednáška se zabývala zpracováním a analýzou signálů a obrazových dat v celé historii ústavu, od založení původní Katedry lékařské elektroniky v pravěku ústavu přes starověký a středověký vývoj, následně pak přes konverzi na moderní Ústav biomedicínského inženýrství v roce 1990, až po výdobytky posledních let. Jde ovšem o výsledek archeologického výzkumu, jenž prezentuje jak některé náhodně nalezené vykopávky, jež – jak autor doufá – vzbudí spíše úsměv, tak i pozdější artefakty které snad mohou být ještě zajímavé i odborně. Náhodně nalezené výsledky aktivit lze ukázat i po velké redukci jen v rychlém sledu; článek tak neobsahuje teoretické rozbory, ba ani rovnice či vzorce a může tak zasloužit výtku nevědeckosti. Podařilo-li se nalézt některé minulé trendy vývoje a ukázat poněkud netradičně, že aspoň část z nich uspěla, a stala se tak podkladem pro trendy budoucí, je zamýšleného účelu dosaženo.
 • Item
  Overenie presnosti výroby ortéz vyrobených aditívnou výrobou
  (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2023) Tóth, Teodor; Ondrejová, Bibiána; Štefanovič, Branko; Bálint, Tomáš; Živčák, Jozef
  V rámci experimentu bola navrhnutá metodika návrhu a výroby ortéz s využitím inovatívnych technológií. Celý proces pozostáva zo získania 3D pozitívu pomocou 3D skenera, návrhu ortézy v CAD modelovacom softvéri a výroby pomocou aditívnej technológie. Z výsledkov vyplýva, že využitie aditívnej výroby pre tenkostenné objekty je vhodné a maximálny rozdiel medzi vyrobenou ortézou a CAD modelom pre výrobu je menší ako 1,25 mm.