Historie, současnost a budoucnost České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP jako odborného garanta profesí biomedicínský technik a inženýr

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Altmetrics
Abstract
Uvedený příspěvek uvádí historická fakta, minulé a současné aktivity a též hlavní priority činnosti České společnosti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP v budoucím období. Jedná se o odbornou společnost, která je součástí České lékařské společnosti a zastupuje vůči orgánům státu, a to zejména MZ ČR regulované profese biomedicínský technik, biomedicínský inženýr a klinický inženýr ve zdravotnictví. Za dobu své existence prokázala důležitou úlohu, a to nejenom v zastupování uvedených profesí, ale i v realizaci evropského a světového kongresu, ve vydávání vlastního časopisu a též ve vytvoření procesů, které slouží a budou i nadále sloužit k podpoře uvedených profesí.
Description
Citation
Proceedings of the Trendy v biomedicínském inženýrství 2023. s. 244-248. ISBN 978-80-214-6173-4
http://trendybmi.cz/konference/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO