Starověk, středověk a novověk v analýze signálů a obrazů na ÚBMI VUT v Brně

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Altmetrics
Abstract
Vyžádaná přednáška se zabývala zpracováním a analýzou signálů a obrazových dat v celé historii ústavu, od založení původní Katedry lékařské elektroniky v pravěku ústavu přes starověký a středověký vývoj, následně pak přes konverzi na moderní Ústav biomedicínského inženýrství v roce 1990, až po výdobytky posledních let. Jde ovšem o výsledek archeologického výzkumu, jenž prezentuje jak některé náhodně nalezené vykopávky, jež – jak autor doufá – vzbudí spíše úsměv, tak i pozdější artefakty které snad mohou být ještě zajímavé i odborně. Náhodně nalezené výsledky aktivit lze ukázat i po velké redukci jen v rychlém sledu; článek tak neobsahuje teoretické rozbory, ba ani rovnice či vzorce a může tak zasloužit výtku nevědeckosti. Podařilo-li se nalézt některé minulé trendy vývoje a ukázat poněkud netradičně, že aspoň část z nich uspěla, a stala se tak podkladem pro trendy budoucí, je zamýšleného účelu dosaženo.
Description
Citation
Proceedings of the Trendy v biomedicínském inženýrství 2023. s. 249-257. ISBN 978-80-214-6173-4
http://trendybmi.cz/konference/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO