Technika, která se váže ke standardu IEEE 802.11

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-08-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
The paper overviews wireless networks and contemporary hardware used in these networks. Networks are divided into categories according to covered area. There is an example WLAN network configured in ad-hoc way in operating system Linux. The attenuation of various frequencies passing through a wall is solved and plotted in a graph. There are OSI levels of IEEE 802.11 described here. There is discussed the security of various WiFi networks which were measured here. The possibilities of WiFi geolocation are discussed here.
Článek uvádí přehled bezdrátových sítí a současnou techniku používanou v těchto sítích. Sítě jsou rozděleny do kategorií dle pokrytého rozsahu. Je provedena ukázka nakonfigurování sítě WLAN v režimu ad-hoc v operačním systému Linux. Je zpracováno graficko-početní srovnání ztrát kmitočtových pásem z hlediska útlumu signálu při průchodu zdí. Jsou popsány úrovně OSI, které pokrývá standard IEEE 802.11. Na základě změřených dat je diskutováno zabezpečení WiFi sítí. Jsou diskutovány možnosti využití WiFi sítí pro geolokaci.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2016, vol. 18, č. 4, s. 113-118. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2016 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO