Rozklad videosekvencí na více složek s různou dynamikou

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na rozklad videosekvencí – převážně na separaci pozadí a dynamické složky, kde pozadí zůstává stejné a pouze malé části jsou v pohybu. Takové video je reprezentováno nízkohodnostní a řídkou složkou. Díky nízkohodnostní struktuře může být pozadí odseparováno pomocí mediánového filtru a metody dynamických modů. Dále bude využita tzv. robustní analýza hlavních komponent, která je formulována jako optimalizační úloha, a její nekonvexní varianta. Zmíněné je i multiresolution DMD, které je schopno rozkladu na více dynamických složek podle jejich rychlosti.
The thesis is focused on the decomposition of video sequences, primarily on background and dynamic component separation, where the background remains the same and only small parts are in motion. Such a video is represented by a low-rank and sparse component. Thanks to the low-rank structure, the background can be separated using a median filter and dynamic mode decomposition. Furthermore, the robust principal component analysis, formulated as an optimization problem and its non-convex variant, will be employed. Also mentioned will be the multiresolution DMD, which is capable of decomposing the dynamic component based on its velocity.
Description
Citation
GEBRTOVÁ, K. Rozklad videosekvencí na více složek s různou dynamikou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) doc. RNDr. Miroslav Kureš, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Libor Žák, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Jaroslav Hrdina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Studentka seznámila v rámci své prezentace komisi se svoji diplomovou prací na téma Rozklad videosekvencí na více složek s různou dynamikou, poté byly přečteny posudky a studentka odpověděla na všechny otázky členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO