Traktorový návěs pro dopravu chmelové révy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem traktorového návěsu pro přepravu chmelové révy. Úvodní část zahrnuje rešeršní rozbor obdobných traktorových vozů a legislativy. V další části je uvedena konstrukce návěsu, silové a funkční výpočty konstrukčních prvků s následnou volbou komponent. V poslední části práce je zhodnocena pevnost kritických míst rámu a vybraných konstrukčních uzlů. Součástí práce je také částečná výkresová dokumentace.
This bachelor’s thesis deals with the design of a tractor trailer for transporting hop vines. The first part contains a research analysis of similar trailers and legislation. In the next part is analysed construction of the trailer, analytical calculations of dimensional and functional properties and chosing components. The last part consists of strength analysis critical points of the frame and chosen construction details with its evaluation. Partial drawing documentation is also included.
Description
Citation
KOLÁČEK, L. Traktorový návěs pro dopravu chmelové révy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Malášek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Mergl, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Michal Vaverka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student prezentoval svou závěrečnou práci a odpověděl na otázky vedoucího i oponenta. Dále odpovídal na dotazy členů zkušební komise: 1) Vysvětlení řízení rychlosti řetězového dopravníku - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO