Experimentální přípravek pro testování účinnosti tepelných trubic

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá stavbou měřicí aparatury pro měření účinnosti tepelných trubic. Práce nejprve rozebírá tepelné trubice a všechny součásti měřicí aparatury teoreticky, poté její praktickou stavbu a veškeré potřebné výpočty. Aparatura obsahuje pohyblivé rameno, na které se upínají měřené tepelné trubice. Rameno má možnost náklonu od 0°do 90° Dále je zde uveden postup stavby aparatury. Celá aparatura je ovládána z počítače pomocí Excelu, maker v něm vytvořených a nástroje Data Streamer.
This bachelor thesis deals with construction of a measuring apparatus for measuring efficiency of heat pipes. The thesis first discusses heat pipes and all components of the measuring apparatus in theoretical way and than it describes construction of the real model and all needed calculations. The apparatus contains a movable arm to which the measured heat pipes are attached. The Arm is able to move form 0° to 90°. The apparatus construction procedure is also described here. The whole apparatus is controlled from the computer using Excel, macros created in Excel and Data Streamer tool.
Description
Citation
VOSTŘEL, V. Experimentální přípravek pro testování účinnosti tepelných trubic [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Najman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vejlupek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou bakalářskou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k bakalářské práci, při které byly položeny následující dotazy: Proč se použila voda v tepelné trubici? Proč jste použil excel k nastavování zařízení? Proč jste stanovil dobu měření na 15 minut? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO