Odplynění hliníkových slitin při výrobě odlitků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce obsahuje literární rešerši zabývající se problematikou odplynění hliníkových slitin a měření stupně naplynění. V praktické části proběhlo experimentální ověření vlivu odplyňování pomocí rotorového zařízení při různé rychlosti otáčení rotoru, na dosažení určitého stupně naplynění, který je hodnocen podle DI.
The bachelor's thesis contains a literature review addressing the issue of degassing of aluminum alloys and the measurement of degassing level. The practical part involved experimental verification of the degassing effect using a rotary device at various rotor rotation speeds to achieve a certain degassing level, which is evaluated according to DI.
Description
Citation
VIŠVADER, D. Odplynění hliníkových slitin při výrobě odlitků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Ladislav Zemčík, CSc. (předseda) doc. Ing. Libor Čamek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Kaňa, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Kuzma (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Student David Višvader svou prezentací seznámil zkušební komisi s obsahem práce. Práce byla přednesena ve stanoveném čase. Po prezentaci a přečtení posudků práce byl student vyzván k zodpovězení otázek oponenta, které podrobně zodpověděl. K práci byly vzneseny připomínky a následující otázky: Jaké množství kovu jste zpracovávali? zodpovězeno Jak jste řešil přívod plynu do rotoru a pohyb rotoru? zodpovězeno částečně Jaké plyny se používají pro odplynění a záleží na jejich čistotě? zodpovězeno Může nám v hliníku kyslík vytvářet bubliny? zodpovězeno Jaký příznivý vliv má kromě odplynění FDU zařízení? zodpovězeno Co je to rafinace? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO