Modifikace složení betonů za účelem zlepšení klíčových vlastností ručně vyráběných betonových dílců

Abstract
Description
Keywords
Citation
HOLANEC, T. Modifikace složení betonů za účelem zlepšení klíčových vlastností ručně vyráběných betonových dílců [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Ing. Antonín Jančařík (předseda) Ing. Jiří Lerch (místopředseda) prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, dr. h. c. (člen) Ing. Klára Křížová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jiří Zach, Ph.D. (člen) doc. Ing. Nikol Žižková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student představil formou prezentace svoji bakalářskou práci a reagoval na připomínky oponenta vyjádřené v oponentském posudku i na otázky členů komise. Během obhajoby položili členové komise následující otázky: - Ing. Lerch: Proč je v současné době důležité použití urychlovacích přísad? - Ing. Jančařík: Jakým způsobem se dávkují složky? Proč byla použita spádová míchačka? - prof. Zach: Proč není v práci uvedena časová náročnost? - doc. Žižková: Byla práce řešena ve spolupráci s nějakou firmou? Co bylo motivací pro volbu tohoto tématu? Student výborně reagoval a zaujímal svoje stanovisko ke všem připomínkám k předložené BP od oponenta i členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO