Klasifikace pomocí neuronových sítí v prostředí Keras

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce zkoumá problematiku klasifikace pomocí umělých neuronových sítí s využitím knihovny Keras, poskytující vysokoúrovňové rozhraní pro práci s umělými neuronovými sítěmi v programovacím jazyce Python. Cílem práce je prozkoumat rozsáhlé možnosti této knihovny v oblasti klasifikace a porovnat různé typy a topologie umělých neuronových sítí formou experimentů na vybraných datasetech, což je doplněno jednoduchou experimentální aplikací sloužící především jako rozhraní pro tyto experimenty.
This thesis examines the problematics of classification using artificial neural networks within use of the Keras framework, a high-level deep learning API for the Python programming language. The aim of the thesis is to discover the diverse options Keras has to offer in the field of classification, and to compare different types and topologies of artificial neural networks in the form of experiments on selected datasets, complemented by a simple experimental application whose main purpose is to provide an interface for these experiments.
Description
Citation
PYŠÍK, M. Klasifikace pomocí neuronových sítí v prostředí Keras [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Ivana Burgetová, Ph.D. (člen) Ing. Martin Hrubý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO