Crash test a jeho vliv na konstrukci chladicího modulu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá rešerší na téma „Crash test a jeho vliv na konstrukci chladícího modulu“. Práce obsahuje základní data Evropské legislativy, informace o společnostech provádějící nárazové testy, popis a funkce jednotlivých částí chladícího modulu a v neposlední řadě popis prvků kompenzující náraz v nízké rychlosti. Na základě předpisu společnosti RCAR je zpracována simulace čelního strukturálního nárazového testu.
The bachelor thesis deals with a research on the topic " Crash test and its effect on cooling module design". The thesis contains basic data of the European legislation, information about the companies performing crash tests, description and function of the individual parts of the cooling module and last but not least description of the elements compensating for low speed crash. A simulation of a frontal structural impact test is developed based on the RCAR code.
Description
Citation
HAČUNDA, P. Crash test a jeho vliv na konstrukci chladicího modulu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (předseda) prof. Štefan Čorňák, Dr. (místopředseda) Ing. Lukáš Zeizinger, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student úspěšně obhájil svou závěrečnou práci před členy státnicové komise. Student odpověděl na tyto otázky zkušební komise ke své závěrečné práci: 1. Konstrukční řešení optimalizace množství žeber na rámu. - Odpovězeno 2. Můžete blíže objasnit "Graf vniknutí příčniku do chladiče" (Str. 40)? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO