Studium selektivní hydrogenace pomocí KPFM

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá možnostmi selektivní hydrogenace grafenu a jejich analýzou. Teoretická část pojednává o vlastnostech uhlíkových materiálů a různých metodách hydrogenace. Dále důkladně popisuje rastrovací sondové mikroskopie AFM a KPFM. V~poslední části teorie pojednává o vhodné metodě k analýze hydrogenovaného grafenu, a to Ramanově spektroskopii. V rešerši jsou zpracovány výsledky, které už byly pozorovány v~rámci dřívějších výzkumů. V experimentální části jsou popsány tři metody výroby hydrogenovaných vzorků grafenu, které jsou měřeny pomoci KPFM a Ramanovy spektroskopie. Na závěr jsou jejich výsledky porovnány.
The bachelor thesis deals with the possibilities of selective hydrogenation of graphene and their analysis. The theoretical part deals with the properties of carbon materials and different hydrogenation methods. Furthermore, it thoroughly describes the raster probe microscopy AFM and KPFM. The last part of the theory discusses a suitable method to analyze hydrogenated graphene, namely Raman spectroscopy. The results that have already been observed in previous research are discussed. In the experimental part, three methods for producing hydrogenated graphene samples are described, which are measured using KPFM and Raman spectroscopy. Finally, their results are compared.
Description
Citation
ZEMAN, F. Studium selektivní hydrogenace pomocí KPFM [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Průša, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Kolíbal, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vlastimil Křápek, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jan Čechal, Ph.D. (člen) doc. Ing. Miroslav Bartošík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)
Date of acceptance
2023-06-22
Defence
Po otázkách oponenta bylo dále diskutováno: Hustota stavů hydrogenovaného grafenu. Student na otázky oponenta odpověděl, na otázku z pléna odpověděl nepřesně.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO