Koncepční a konstrukční návrh záďového podvozku s ostruhovým kolem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je vytvoření přehledu koncepcí záďového podvozku s ostruhou pro letouny kategorie ULL a zpracování vlastního konstrukčního řešení záďového podvozku. Návrh podvozku vychází ze stavebního předpisu UL2 – část I. Práce obsahuje porovnání možností výroby a návrh vybraných součástí podvozku.
The goal of the bachelor thesis is to create an overview of tail landing gear concepts for ULL category aircraft and to create own design solution of the tail landing gear. The design of the landing gear is based on the building regulation UL2 – Part I. The thesis includes a comparison of production options and design of selected chassis components.
Description
Citation
HAVLÍČEK, M. Koncepční a konstrukční návrh záďového podvozku s ostruhovým kolem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Pavel Zikmund, Ph.D. (předseda) Ing. Robert Popela, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Augustin, Ph.D. (člen) Ing. Jan Navrátil, Ph.D. (člen) Ing. Jan Šplíchal, Ph.D. (člen) Ing. František Löffelmann, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student prezentoval obhajobu své práce. Otázka oponenta: Při výrobě draku letounu Norden je v poměrně velké míře využita technologie svařování, což je technologie, která je u podvozků této kategorie letadel hojně využívána. V práci uvádíte, že vidlici a páku je nejvhodnější vyrobit z kompozitního materiálu pomocí technologie 3D tisku. Na základě jakých argumentů jste se rozhodl právě pro 3D tisk? Opravdu je takto vyrobená konstrukce z hlediska pevnosti, hmotnosti a výrobních nákladů výrazně lepší než svařovaná? Student obhájil svou volbu a prezentoval i alternativní přístup, který zvažoval. Otázky komise: Je nutno 3D tištěné díly povrchově upravit? Student pohotově vhodně odpověděl. Jaká je pevnost použitého materiálu? Student vhodně odpověděl a popsal detailněji technologii výroby, která umožňuje dosáhnout lepších vlastností. Byl v MKP analýze použit směr vrstev 3D tištěných součástí? Nebyl, ale student byl schopen vysvětlit proč a prokázal praktické znalosti z oboru. Během srovnávání konceptů jste prezentoval i tlumič tvořený listovou pružinou. Na čem závisí její schopnost tlumení? Student odpověděl s pomocí komise. Máte v plánu provádět únavové testy podvozku? Student podrobně a technicky správně popsal plánovanou únavovou zkoušku včetně číselných parametrů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO