Filtry pevných částic pro zážehové pohonné jednotky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce pojednává o filtrech pevných částic pro zážehové pohonné jednotky a klade si za cíl shrnout současný stav poznání a budoucí prospekt této problematiky. V první části se práce zabývá technologií přímého vstřikování benzínu, neboť tato technologie zodpovídá za zvýšenou tvorbu pevných částic, kterým je také věnována pozornost, stejně tak i ostatním škodlivinám. Dále se zde rozebírá důvod nutnosti využívání a dalšího vývoje filtrů, princip fungování a možnosti konstrukčního řešení včetně popisu jednotlivých součástí. Práce se také věnuje možným perspektivám budoucího vývoje přeplňovaných benzínových motorů s ohledem na splňování emisních norem.
This bachelor thesis deals with gasoline particulate filters for spark ignition power trains and aims to summarize the current state of knowledge and prospects of this issue. The first part of the thesis focuses on gasoline direct injection technology as it is directly responsible for the increased formation of particulate matter, which is also subject of attention, including other pollutants. It also addresses the reason for the need of usage and further development of filters, the principle of operation and design options, including a description of the individual components. The thesis also discusses possible perspectives for the future development of turbocharged petrol engines with regards to meeting emission standards.
Description
Citation
VYHNÁLEK, D. Filtry pevných částic pro zážehové pohonné jednotky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Študent prezentoval skušobnej komisii svoju záverečnú prácu a zodpovedal tieto otázky oponenta: 1) Jaké jsou mechanismy detekce špatné funkce filtru pevných částic? Jak je ovlivněna funkčnost filtru pevných částic nájezdem a kvalitou pohonných hmot? 2) Jakými aspekty je nutné se při řešení filtru pevných částic zabývat s ohledem na zpřísňující se předpisy? Následne odpovedal na otázky členov skušobnej komisie: 1) Ako je to s regeneráciou filtra pevných častíc pri zážihových motoroch? - Zodpovedané 2) Ako si predstavujete priebežné čistenie (vypaľovanie) katalyzátora? - Čiastočne zodpovedané 3) Aká je Lambda (súčiniteľ prebytku vzduchu) pri motoroch s priamym vstrekovaním? - Čiastočne zodpovedané 4) Akú najnižšiu hodnotu Lambdy má vznetový motor? - Zodpovedané 5) Prečo je plocha katalytickej vrstvy kľúčová? - Čiastočne zodpovedané 6) Máte predstavu aká je celková plocha katalyzátora a množstvo prvkov pre jedno-litrový motor? - Čiastočne zodpovedané 7) K čomu dochádza pri katalytických reakciách? - Nezodpovedané 8) Hmotnostný prietok spalín - čo si pod tým predstavujete? - Čiastočne zodpovedané 9) Aký chemický prvok tvorí z väčšej časti pevné častice? - Zodpovedané 10) Aká je nevýhoda priameho vstrekovania? - Čiastočne zodpovedané
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO