Návrh dvoudiskového zařízení pro studium opotřebení a kontaktní únavy kola a kolejnice

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá návrhem experimentálního dvoudiskového zařízení pro studium opotřebení a kontaktní únavy kola a kolejnice. Součástí textu je představení vybraných zařízení využívaných pro studium kola a kolejnice. Hlavní část práce se zabývá volbou vhodné koncepční varianty a následnému konstrukčnímu návrhu dvoudiskového zařízení s liniovým kontaktem. Finální varianta představuje návrh zařízení, které umožňuje rychlou výměnu disků a jejich přesné ustavení. V závěru byl proveden odhad finanční náročnosti realizace tohoto zařízení.
Presented thesis describes the design of an experimental device used for the study of wear and contact fatigue of wheel-rail contact. The text describes selected devices already used for the study of wheel-rail contact. The main part of the text focuses on choosing a suitable conceptual variant and the design of the resulting twin-disc machine with linear contact. The final design enables easy mounting of the specimens and their precise positioning. The final part of the text contains calculation of estimated price of this device.
Description
Citation
ŠPERLICH, V. Návrh dvoudiskového zařízení pro studium opotřebení a kontaktní únavy kola a kolejnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. David Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zbyněk Strecker, Ph.D. (člen) Ing. David Košťál, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Galas, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a zodpověděl otázky oponenta: Na s. 24 jste si stanovil za cíl dosáhnout šířky kontaktu mezi testovanými disky 5 mm, na s. 23 však píšete, že s ohledem na studium modifikace tření je potřeba, aby měly kontaktní tělesa šířku alespoň 10 mm. V kapitole Konstrukční řešení na s. 31 píšete, že byly zvoleny disky o šířce 10 mm, v CAD modelu jsem však na disku naměřil pouze 8 mm. Na výkrese šířka kótována není. Jako první bych se chtěl zeptat, z čeho vychází onen požadavek 10 mm pro studium modifikace tření. Rozměry částic obsažených v modifikátorech tření se pohybují v řádu jednotek až desítek mikrometrů a běžně se testují i na vzorcích s výrazně menší kontaktní plochou. Dále, mohl byste prosím vyjasnit, jaká je zamýšlená šířka kontaktu – 5, 8 nebo 10 mm a zda je tato hodnota dostatečná pro studium modifikátorů tření? V případě, že ne, není to limitující pro zamýšlené experimenty vzhledem k tomu, že modifikátory tření výrazným způsobem ovlivňují jak opotřebení, tak kontaktní únavu? - zodpovězeno doc.Koutný - hřídele jsou nezvykle dimenzované, co způsobilo toto dimenzování? - zodpovězeno Jaké byly požadavky na tuhost hřídele? Jaká byla cílová hodnota tuhosti?- zodpovězeno dr.Strecker - Jakým způsobem budete řídit elektromotory a vyvodit skluz? - zodpovězeno doc.Nečas - Jak vznikly tabulky s váhovými funkcemi? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO