Optimalizace v dopravních úlohách

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce se zabývá optimalizačními modely lineárního programování v dopravních úlohách. Začíná vybranými pojmy z teorie grafů, lineárního programování a toků v sítích. Práci provází přiložené obrázky vytvořené v aplikaci GeoGebra a problematika je vysvětlena pomocí konkrétních příkladů. Blíže jsou popsány dopravní úlohy z oblasti toků v sítích a následuje implementace v Pythonu. Vytvořené funkce v Pythonu nám pomáhají se zpracováním a přípravou dat k řešení větších optimalizačních problémů.
The thesis deals with optimization models in transportation problems. It begins with a brief introduction to graph theory, linear programming and network flows. The text is accompanied with pictures made in GeoGebra. The presented problems are explained with particular examples. Transportation problems in network flows and their Python implementation recieve more attention in throughout the thesis. Functions written in Python help with data preprocessing and preparation, that is needed in order to solve larger optimization problems.
Description
Citation
BRANDSTETTER, M. Optimalizace v dopravních úlohách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Tomášek, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Irena Hlavičková, Ph.D. (člen) Mgr. et Mgr. Aleš Návrat, Ph.D. (člen) RNDr. Pavel Popela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student odprezentoval výsledky své závěrečné práce na téma Optimalizace v dopravních úlohách. Otázku oponentky Ing. Mgr. Evy Mrázkové, Ph.D. na zdůvodnění použití vlastní funkce v pythonu místo funkce z balíču numpy student zcela zodpověděl. Otázky na výpočetní náročnost prezntovaných algoritmů a na povědomí o prof. Borůvkovi zodpověděl uspokojivě.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO