Návrh asistenčního mobilního robotu pro následování osob

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V úvodu práce je představeno několik algoritmů pro detekci osob, detekci gest a sledování osob v obraze. Následující část se zaměřuje na popis vytvořeného programu. Jmenovitě realizaci detekce osob, detekce gest, sledování osob a aplikaci programu na robotickou platformu. V rámci této práce je taktéž řešeno řízení robotické platformy na základě výstupů z vytvořeného programu.
At the beginning of the thesis, several algorithms for person tracking, gesture detection, and person tracking are presented. The following section focuses on the description of the created program. Namely, the implementation of person detection, gesture detection, person tracking, and program application to the robotic platform. This work also handles the control of the robotic platform based on the outputs of the created program.
Description
Citation
ŠAMÁNEK, J. Návrh asistenčního mobilního robotu pro následování osob [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Brablc, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) doc. Ing. František Šebek, Ph.D. (člen) Ing. Lubomír Houfek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Maršík, Ph.D. (člen) Ing. Michal Bastl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jaký byl predikční model použitý pro Kalmanův filtr? Jaké je praktické využití výsledného řešení asistenčního robota? Jaký programovací jazyk a příslušné knihovny jste v rámci vaší práce využil? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná - A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO