Konstrukce drtiče plastového odpadu po 3D tisku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem drtiče plastového odpadu vznikající 3D tiskem. Cílem práce je návrh konstrukce drtiče, jehož výstupem je drť, kterou je vhodné použít pro výrobu tiskové struny. První část práce je tvořena rešerší různých typů drtičů, analýzou základních metod aditivní technologie, nejčastěji používaných materiálů FDM technologie a odpadu z nich vznikajících. Druhá část následně vyhodnocuje koncepční varianty. Nejvhodnější varianta je zvolena pomocí kritérií stanovených na základě provedené rešerše a cílů práce. Praktická část se pak zabývá kontrolními výpočty a samotným konstrukčním návrhem finální varianty složené ze čtyř hlavních sestav (pohonné jednotky, sestavy drtiče, rámu a krytování).
This bachelor thesis deals with the structural design of a shredder for plastic waste generated by 3D printing. The aim of the thesis is the design of a shredder whose output can be used to produce printing filament. The first part of the thesis consists of research of different types of shredders, an analysis of the basic methods of additive technology, the most used materials of FDM technology and the waste generated from them. The second part then evaluates conceptual options. The most suitable option is selected using the criteria established based on the conducted research and the objectives of the thesis. The practical part then deals with the verifying calculations and the actual structural design consisting of four main parts (drive unit, shredder assembly, the frame and enclosure)
Description
Citation
LOLLEK, P. Konstrukce drtiče plastového odpadu po 3D tisku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
prof. Ing. Martin Vrbka, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Milan Klapka, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Šperka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Koutecký, Ph.D. (člen) Ing. František Vlašic, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky oponenta: 1) Jaká je navržena vůle mezi noži a sítem? Jak moc záleží kvalita drcení na této vůli? - zodpovězeno 2) Jak je zamezeno tomu, aby se dostával nadrcený prach do prostoru KM matice a MB podložky, teoreticky až k ložisku (obr. 5-17)? - zodpovězeno Dokázal by jste navrhnout konstrukční úpravu drcení na menší části? - zodpovězeno prof.Vrbka - Co se bude drtit? Co se stane, když materiál nebude propadávat, ale bude se hromadit? Co je výstupem? - zodpovězeno dr.Šperka - Nože jsou z 8mm plechu - jaký je to materiál? Jakou technologií budete nože vyrábět? Je to vhodné pro střižné zatěžování dílů? - zodpovězeno dr.Vlašic - Výkresová dokumentace není kompletní, proč? Jaké ložisko je navrženo? - zodpovězeno - špatný tisk Kdyby byly v sestavě velké rázy, které ložisko by jste zvolil a proč? - zodpovězeno doc.Klapka - U ložiska je možnost naklopení, využíváte ji? K čemu je naklápění dobré? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO