no noon on

Abstract
Práca spracováva tému slnka. To v nímame inak v závislosti od jeho polohy na oblohe, toho kde sa zrovna nachádzame či proste podľa toho, akú máme práve náladu. V obrazoch hľadám spôsoby jeho zobrazenia či stopy pocitov, ktoré je schopné vyvolávať. Využívam k tomu rozvetvené obrazce ako variácie tvaru lúčov, ťažiskom obrazov je príznačne zväčša kruh. Akryl a olej kombinujem s pastelom, ktorý umožňuje voľnejšiu kresbu. V snahe rozšíriť škálu médií pracujem aj s meďou či betónom. Sériu teda dopĺňajú aj reliéfne poloobjekty a medená "brána", ktorou slnko pomyselne prechádza na pravé poludnie.
The thesis focuses on the theme of sun. We perceive the sun in many different ways according to its position on the sky, to where we are located or simply depending on our current mood. In paintings and objects I look for ways to capture it's visual form or the imprints of feelings it's capable of creating. For that I use spiky or round branch-like shapes as the variations of the sun rays, in the centre of paintings is usually a circle. I combine acrylics and oil with dry pastel, which enable more relaxed and free strokes. In effort to expand the scale of medium I included materials like copper or concrete in my work. The series is therefore finished with relief almost-objects and a copper “gate” the sun figuratively passes through at noon.
Description
Citation
JANECHOVÁ, L. no noon on [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
doc. MgA. Vasil Artamonov (předseda) MgA. Marie Štindlová (člen) Mgr. Judita Císařová (člen) MgA. Patricie Fexová, Ph.D. (člen) Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová (člen) MgA. Vladimír Houdek (člen) MgA. Karolina Raimund (člen) Mgr. Gabriela Bukovinská Kotíková (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Studentka zahájila obhajobu představením své práce, následně byly přečteny posudky vedoucí práce a oponenta Milana Housera – práce je doporučena k obhajobě. Otázky: Která poloha je nejvíce nosná? Kdybych měl vzniknou soubor děl, směrovala by ta poloha do instalace, studentka se zříká malby. Kde je slunce, když ho nevidíme? Je to hodně metaforizované. Jak míníte práci rozvíjet? Studentka popisuje komplikovaný vztah k referencím z dějin umění. Raimund hodnotí odpověď jako relevantní. Volně začíná otevřená diskuze. Fexová: práce je pokusem vystoupit z vlastního vidění, což je vždy dobré. Studentka: pracuji jen se svými myšlenkami; na obrazy druhých se samozřejmě koukám, ale neumím o tom takhle hovořit. Houdek: mluvíte často o safe space a slunci, co je ale vaše téma? Jsou tam dvě až tři věci, ale já nevím, co chcete říct, nevím, na co se dívám, což může být dobře. Kladně hodnotí formální stránku obrazů, doptává se ale dále na téma. Autorka vysvětluje, kde asi došlo k nedorozumění. Formální změna zůstává formální. Raimund hodnotí kladně tetování, které se hodí k obrazům, ryzost a zápal – na to Houdek namítá, že autorku ale na výstavě neuvidí. Kotíková hodnotí instalaci jako nesourodou a doporučuje koncentrovat se na jednu věc a médium. Nesourodost Kotíková chápe jako výraz vnitřní nespokojenosti. Studentka vyjadřuje nejistotu, zda na toto reagovat. Houdek poznamenává, že vnitřní nespokojenost může být zničující ale i inspirativní. Dotaz: Vnímáte slunce jako živou bytost? Ano určitě. Inspirační zdroje jsou tedy Tarotové karty? Ano. Jamrichová hodnotí kladně celkové vyznění, ale zamýšlí se nad jednotlivými díly. Chybí jí klíč ke čtení děl a doporučuje zaměřit se více na instrospekci. Další diskuze se vede kolem otázky autenticity, ale také technických aspektů malby. Po naplnění časové dotace předseda komise diskuzi ukončuje.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO