2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 405
 • Item
  Návrh změn v systému odměňování zaměstnanců vedoucí ke zvýšení jejich spokojenosti ve vybrané společnosti
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Rýdlová, Monika; Kruntorádová, Markéta; Kocmanová, Alena
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců ve společnosti XY a.s. a následné možnosti změny v tomto systému vedoucí ke zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců. První ze tří částí se zabývá teoretickými poznatky z odborných publikací věnovaným tomuto tématu. Druhá část je na základě poznatků z části první věnována analýze současného systému odměňování zaměstnanců. Závěrečná část práce se zaměřuje na návrhy změn v tomto systému.
 • Item
  Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Švagerová, Sarah; Žižlavský, Ondřej; Ptáček, Roman
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Broker Consulting, a.s. a návrhy na její zlepšení v letech 2016 až 2021. V práci jsou použity metody finanční analýzy. Význam práce spočívá v identifikaci klíčových oblastí, které ovlivňují finanční situaci společnosti a navržení konkrétních opatření pro zlepšení této situace. Dosažené výsledky mohou být využity společností k posílení své finanční stability a zvýšení konkurenceschopnosti.
 • Item
  Návrh elektronického obchodu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Staňka, Jakub; Luhan, Jan; Neuwirth, Bernard
  Tato práce obsahuje informace o vývoji jednoduchého obchodu pomocí základních technologií, jako je HTML, CSS, PHP, Javascript apod. Návrh stránek byl optimalizován z hlediska SEO a podroben zkoušce optimalizačního testu. Obsahem práce je také bezpečnost dat obchodu.
 • Item
  Zhodnocení výkonnosti vybraného podniku
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Odehnal, Martin; Luňáček, Jiří; Malíř, Jan
  Bakalářská práce je zaměřená na vyhodnocení výkonnosti podniku zabývajícího se zakázkovou výrobou doplňků stravy. Práce je rozdělena na teoretickou, výpočetní a hodnotící část. K hodnocení výkonnosti jsou využity vybrané ukazatele finanční analýzy, jejich soustavy, ekonomická přidaná hodnota, a nakonec strategická analýza SWOT. V poslední části jsou vývoje jednotlivých ukazatele pomocí grafů zhodnoceny, porovnány s oborovými průměry, doporučenými hodnotami a mezi sebou.
 • Item
  Návrh rozvoje osobnosti manažera
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská, ) Dubnický, Daniel; Pfeifer, Marcel Rolf; Konečná, Zdeňka
  Bakalárska práca sa zameriava na rozvoj osobnoti manažéra, jeho znalosti, skúsenosti, vlastnosti. Teoretická časť špecifikuje kto je to manažér, jeho profil a ako by sa mal rozvíjať k naplneniu čo najlepších výsledkov nielen v podnikateľskom prostredí, ale aj v osobnom živote. Výstupom práce je môj návrh na optimálny rozvoj takéhoto manažéra.