Návrh změn v systému odměňování zaměstnanců vedoucí ke zvýšení jejich spokojenosti ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na systém odměňování zaměstnanců ve společnosti XY a.s. a následné možnosti změny v tomto systému vedoucí ke zvýšení pracovní spokojenosti zaměstnanců. První ze tří částí se zabývá teoretickými poznatky z odborných publikací věnovaným tomuto tématu. Druhá část je na základě poznatků z části první věnována analýze současného systému odměňování zaměstnanců. Závěrečná část práce se zaměřuje na návrhy změn v tomto systému.
This bachelor's thesis focuses on the employee remuneration system in the company XY a.s. and the subsequent possibilities of changes in this system leading to an increase in employee job satisfaction. The first of three parts deals with theoretical findings from professional publications dedicated to this topic. The second part, based on the findings from the first part, is devoted to the analysis of the current employee remuneration system. The final part of the work focuses on proposals for changes in this system.
Description
Citation
RÝDLOVÁ, M. Návrh změn v systému odměňování zaměstnanců vedoucí ke zvýšení jejich spokojenosti ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-09-06
Defence
Otázka oponenta práce: Myslíte si, že společnost zavede Vaše navrhované změny v odměňování, vzhledem k tomu, že z Vašeho ekonomického zhodnocení bude zisk v roce 2024 snížen o 65 %? - Odpovězeno Prof. Meluzín: Je možné udržet vaše návrhy v kontextu vašeho predikování poklesu výsledku hospodaření v budoucích letech? - Odpovězeno Prof. Meluzín: Sdělování hodnocení zpětné vazby bude realizováno opravdu každý týden? Není to nadbytečné? - Odpovězeno Ph.D. Konečný: Můžeme považovat za benefit pozitivní pracovní prostředí? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO