Nízkopodlažní dům v Řečkovicích

Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh nízkopodlažního bytového domu v Brně Řečkovicích. Projekt navazuje na ateliérovou práci vytvořenou v zimním semestru 2. ročníku bakalářského studia. Řešený pozemek se nachází v proluce na ulici Terezy Novákové. Proluka je rozdělena na dvě části. V přední části jsou již navrženy dvě veřejné budovy, dům se sálem a dům s knihovnou. Přes tuto část vede komunikace, která řešenou část pozemku spojuje s hlavní cestou Terezy Novákové. Celý areál je průjezdný, výjezd je na ulici Družstevní. V zadní části proluky bude umístěn navržený čtyřpodlažní bytový dům, který se skládá ze dvou budov umístěných do tvaru L. V budově se nachází byty o velikosti 1.kk a 2.kk. Bydlení je určeno přednostně pro seniory, vhodné může být však také pro mladé lidi. V severnější budově se kromě bytových jednotek nachází také vybavení pro obyvatele domu. V 1.NP jsou prostory kadeřnictví, kosmetiky, masérny, také zde najdeme ošetřovnu a kolárnu. V budově se dále nachází rehabilitační místnost a kaple. Do budovy budou zaměstnanci služeb docházet na základě domluvy jednou až dvakrát týdně. Na pozemku se mezi křídly budov nachází veřejná zahrada. Obě budovy jsou podsklepeny. V suterénu se nachází sklepní kóje a technické místnosti. Kromě sklepní kóje, má každý byt také balkón. Na řešeném pozemku jsou navrženy dvě parkoviště. Požadavky na návrh byly, aby na pozemku zůstalo, co nejvíce zeleně a také nenarušoval okolní zástavbu. Proto jsem budovu navrhla právě do tvaru L, aby na pozemku zůstalo dostatek místa pro zeleň. Budovy jsem nechala čisté, bílá fasáda je doplněna velkými hliníkovými okny se subtilním ocelovým zábradlím, a dřevem. Na navržených objektech se nachází zelené střechy. Hlavním záměrem bylo vytvoření příjemného prostředí pro budoucí obyvatele bytového domu.
Residential house, Low-rise house, Brno, Řečkovice, flat, services, chapel, green roof, basement storage, new building
Description
Keywords
Bytový dům, Nízkopodlažní dům, Brno, Řečkovice, byt, služby, kaple, zelená střecha, sklepní kóje, novostavba, The goal of the bachelor’s thesis in to design a low-rise residential building in Brno Řečkovice. The project is a continuation of a Design Studio Work that was made in the winter semester of the second year of bachelors’ degree. The building site is placed at a blank space at the Terezy Novákové Street. The blank space is divided into two sectors. In the front sector there are two previously designed buildings house with a hall and a house with a library. There is a road that goes through this sector that joins our sector with the main road – Terezy Novákové Street. The whole site can be ridden through. The end of this road leads to Družstevní Street. There will be our four-storey residential complex placed in the back sector of the blank space. The designed complex is made of two separate building that are placed in the shape of the letter “L”. The building has two types of flats 1.kk and 2.kk. The living conditions are mostly meant for elderly people. However, the building is designed in a way that it could also attract younger residents. The northern building of the two buildings has also services for the residents of the building included in it. In the first floor there are spaces for the hairdressers, beauty salon, massage room we can also find health clinic and bicycle storage room. In addition, the building is also equipped with physiotherapeutic room and a chapel. The providers of the services will be coming to the building based on their contract up to two times a week. The building site also has a public garden. Both designed buildings have basement. In the basement There are storage rooms for each of the flats and technological utilities. All of the designed flats will be provided with a balcony. There are two parking lots designed to the site. The design conditions were to save as much green areas at the site as possible and the that the design should not disturb it’s surroundings. Thus the complex was designed into the shape of the letter “L”, this way it was assured that the green spaces will be maximized. The buildings themselves are clean white boxes. The facades are provided with big aluminium windows with slight stainless steel fencing and wood. The designed buildings have green roofs. The main goal was to design a pleasant space for the future residents of the residential house.
Citation
VAŇKOVÁ, Š. Nízkopodlažní dům v Řečkovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Jitka Mohelníková, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Jiljí Šindlar, CSc. (místopředseda) Ing. arch. Petra Matoušková (člen) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (člen) Ing. Sylva Bantová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-06
Defence
Studentka v krátké prezentaci představila svou práci: - situace místa stavby - architektonický koncept - hmotové řešeníi - funkční a dispoziční řešení reakce na posudek: - sklepní kóje - oddělení bydlení od veřejného prostoru - velikosti prostoru parteru - prostor před kaplí - drenážní trubka - základ jímky výtahu - napojení tepelné izolace iso nosníku - izolace pode dveřmi odborná rozprava: - oddělení bytů - funkční schéma - pohyb uživatelů po objektu - tepelné izolace - tlouštka kročejová izolace - alternativy - trepelná rytmika - zvukoizolační vlastnosti - dynamická tuhost - propojení objektů - nosná konstrukce
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO