Apartmánový resort Velké Karlovice

Abstract
Předmětem bakalářské práce je výstavba apartmánového resortu ve Velkých Karlovicích. Na řešeném pozemku se nacházejí dva stávající objekty, u kterých bude provedena rekonstrukce a změna jejich využití na domy apartmánové. V jižní části pozemku bude postaven jeden nový objekt, který bude využívám také jako apartmánový dům. Areál se nachází v obci Velké Karlovice, ve Zlínském kraji, konkrétněji v části obce jménem Leskové. Celá obec spadá pod CHKO Beskydy. Apartmánový resort bude využívám především pro krátkodobý pronájem jednotlivých apartmánů. Vzhledem k horské oblasti se předpokládá zimní využití pro lyžaře a letní využití pro cyklisty a pěší turistiku. Zrekonstruovaný objekt bude čtyřpodlažní se sedlovou střechou. V prvním nadzemním podlaží budou garáže a sklepní kóje, například pro uskladnění lyží, nebo kol. Další podlaží budou poté využita pro apartmány se dvěma, nebo třemi obytnými místnostmi a kuchyňským koutem. V objektu novostavby bude každý apartmán dvoupodlažní, v prvním nadzemním podlaží bude sklepní kóje, koupelna s toaletou a obývací pokoj s kuchyňským koutem, ve druhém podlaží budou poté dvě obytné místnosti. Celkem bude v rekonstruovaných objektech 18 apartmánů a v novém objektu 12 apartmánových jednotek.
The subject of the bachelor thesis is the construction of an apartment resort in Velké Karlovice. There are two existing buildings on the plot, which will be reconstructed and changed to apartment houses. In the southern part of the plot one new building will be built, which will also be used as an apartment house. The complex is located in the village of Velké Karlovice, in Zlín region, more specifically in the part of the village called Leskové. The whole village falls under the Beskydy Protected Landscape Area. The apartment resort will be used mainly for short-term rental of individual apartments. Due to the mountainous area, winter use for skiers and summer use for cyclists and hiking is expected. The reconstructed building will be four-storey with a gable roof. On the first floor there will be garages and cellars, for example for storing skis or bicycles. The other floors will then be used for apartments with two or three living rooms and a kitchenette. In the new building, each apartment will be two-storeyed, with a cellar, bathroom with toilet and living room with kitchenette on the first floor and two living rooms on the second floor. In total, there will be 18 apartments in the renovated buildings and 12 apartment units in the new building.
Description
Citation
MALÝ, J. Apartmánový resort Velké Karlovice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura pozemních staveb
Comittee
prof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Tichý (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-05
Defence
Student stručně představil svoji práci. Poté prezentoval své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentovi otázky týkající se různých aspektů jeho bakalářské práce, např. způsobu využití/nevyužití podstřešního prostoru, způsobu vytápení novostavby, volby typu a tvaru střešní vaznicové soustavy, zvolené terminologie, počtu parkovacích míst, způsobu ukládání odpadu z domácností a jeho vyvážení, hospodaření s dešťovými vodami, rozměrů garáží, místa pro ukládání jízních kol, důvodu použití dřevěného obkladu až k terénu, chybějícího zádveří jako teplotního filtru, navrženého detailu schodiště a zábradlí a způsobu kotvení zábradlí a madla, velikosti kychyňské linky a pracovní plochy, velikosti úložních a odkládacích prostor v apartmánech. Student se snažil vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagoval vemi dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO