Aplikace CAD/CAM technologie pro výrobu prezentačního těžítka

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací výroby prezentačního těžítka. K výrobě modelu byl využit CAD software Autodesk Inventor a CAM software PowerMill v. 6.0. Výroba těžítka byla provedena na frézce FV 25 CNC.
This Bachelor thesis describes the design and implementation of the presentation paperweight production. For the production model Autodesk Inventor CAD software and PowerMill v. 6.0 CAM software were used. The paperweight was manufactured using the FV 25 CNC milling machine.
Description
Citation
BUKOVSKÝ, P. Aplikace CAD/CAM technologie pro výrobu prezentačního těžítka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise.V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Můžete popsat vývoj moderních CNC strojů? Popište 5-osý souřadný systém u CNC stroje. Co je to kolébka u CNC stroje? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO