Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Vnitroblok za městským divadlem Brno je zvláštní svou živostí. Nachází se zde několik služeb, parkování a především si tu denně spoustu lidí krátí cestu - proluka tak nečeká na zastavění, slouží spíš jako portál. V návrhu pracuji s prolukou, která sousedí se slepou zdí divadla a aktuálně slouží pouze pro parkování. Navrhuji bydlení vyvýšené nad zachované parkoviště, pracuji s myšlenou sousedství a vztahů. Bydlení obklopuji zelení a charakter bloku přizpůsobuji pěším.
The inner block behind the Brno City Theatre is special for its liveliness. There are several services, parking and, above all, a lot of people shorten their journey here every day - the gap is not waiting to be filled, it serves more as a portal. In the design I am working with a site that is adjacent to the theatre's blind wall and currently serves only for parking. I am proposing housing elevated above the retained parking lot, working with the idea of neighborhood and relationships. I surround the housing with greenery and adapt the character of the block to pedestrians.
Description
Citation
HANUŠOVÁ, P. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Nina Bartošová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Lenoch (člen) doc. Ing. Michal Palaščak (člen) Ing. arch. Ivona Uherková (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
Práce byla odprezentována. Byly přečteny posudky. Studentka prezentací reagovala na otázky oponenta (doplnila informace o kontextu či technickém řešení). Debata o postupu práce – jak si studentka zvolila využití/funkci parcely? Zpochybnění osvětlitelnosti objektu – projekt nereaguje na světelné omezení vnitrobloku vlastní Jakým způsobem se formovala fasáda? Otázka na bezbariérovost – absence entrée. Debata o zelené střeše – je dostatečně intenzivní? Studentka práci úspěšně obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO