2023

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 67
 • Item
  Heterogenní blok
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Belanská, Vilma; Hora, Jan; Stibitz, Bibiana
  Privysoká cena, chýbajúci balkón, nevyhovujúca orientácia svetových strán, malý priestor... túto skúsenosť má za sebou už väčšina z nás, tých, ktorí sa rozhodli vybrať vlastnou cestou za samostatným životom. Hľadanie bývania v dnešnej dobe patrí medzi najťažsie životné výzvy. Je to výzva, počas ktorej človek zistí, až kam je ochotný siahnuť kvôli tomu aby sa osamostatnil. Často sa stretávame s bývaním, ktoré nespĺňa ani štandard, ktorý je potrebný na život v byte, no aj napriek tomu sú poskytované za neprimerané ceny. Aj toto býva častým faktorom, prečo množstvo mladých ľudí a rodín ostáva u rodičov do pomerne neskorého veku alebo sa neodsťahujú vôbec, čo výrazne ovplyvňuje psychiku človeka a rovnako aj medziľudské vzťahy. Cieľom projektu TRI je vytvoriť v Lounech dostupné mestské bývanie pre mladých dospelých a rodiny. Hlavným motívom sa stalo najmä prepojenie života v byte s vonkajším priestorom, ku ktorému má človek s obmedzeným rozpočtom prístup len ťažko. TRI tvoria 3 bytové súbory, ktoré okrem samotných bytov ponúkajú aj množstvo príležitostí využívať exteriér naplno. Svojou kompozíciou tvoria tri bariéry oddeľujúce dopravnú infraštruktúru od vnútrobloku, čím vytvárajú príjemný a bezpečný život obyvateľov v úzkom kontakte s verejným priestorom.
 • Item
  Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Hanušová, Petra; Toman, Radek; Widholmová, Alžběta
  Vnitroblok za městským divadlem Brno je zvláštní svou živostí. Nachází se zde několik služeb, parkování a především si tu denně spoustu lidí krátí cestu - proluka tak nečeká na zastavění, slouží spíš jako portál. V návrhu pracuji s prolukou, která sousedí se slepou zdí divadla a aktuálně slouží pouze pro parkování. Navrhuji bydlení vyvýšené nad zachované parkoviště, pracuji s myšlenou sousedství a vztahů. Bydlení obklopuji zelení a charakter bloku přizpůsobuji pěším.
 • Item
  Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Hvězdová, Monika; Toman, Radek; Červeňová, Mária
  HMYZÍ FARMA Projekt jako takový jsem navrhovala v souvislosti s okolní zástavbou a snažila jsem se navázat na místní funkce kulturní, restaurační či obytné a pokračovat v jedinečné atmosféře místních hipster podniků. Při analyzováni jsem se začala zabývat tím, co se děje s odpadem místních podniků a obyvatel. Konkrétně biologického odpadu, ten na základě průzkumů tvoří 40%odpadu průměrného člověka. Když je člověk vegetarián, může jít o podíl mnohem vyšší. Když se biologický odpad netřídí, končí na skládkách, tam hnije a vytváří skleníkové plyny. Když se třídí a vyhazuje do takzvaných hnědých popelnic, tak se odpad odvaží např. do kompostáren a kompostem se může může hnojit veřejná zeleň. Další možností, je právě komunitní a zahradní kompostování nebo vermikompostování, které může mít individuální využití. Cílem je vytvořit uzavřený cyklus jídla ve městě. Hmyz neodmyslitelně patří k procesu rozkládání odpadu, zároveň podle studií vymírá cca 40 % druhů hmyzu. Již třicet let se celková biomasa hmyzu snižuje o 2,5 % ročně. Obecně se v poslední době stalo trendem pojídání hmyzu a tvrdí se, že hmyz je jídlo budoucnosti. Proto jsem se rozhodla navrhnout hmyzí farmu / skleník ve městě.
 • Item
  Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kopečková, Barbora; Toman, Radek; Haasová, Lenka
  Cílem závěrečné bakalářské práce je vytvoření domova pro seniory v blízkosti centra města Brna, na třídě Kapitána Jaroše. Tento projekt se zaměřuje na vytvoření komunitního prostoru, jenž umožní seniorům žít aktivní a nezávislý život v blízkosti centra a veškeré dostupné vybavenosti. Také jim umožní účast na kulturních a společenských akcích v okolí, které budou doslova na dosah ruky. Architektura projektu se soustředí na vytvoření přátelského a bezbariérového prostředí, které umožňuje snadnou orientaci a pohyb seniorů. Dům má společné prostory jako je komunitní kuchyňka, knihovna, společná jídelna, televizní koutek či herna, tyto prostory podporují komunikaci a společné aktivity mezi obyvateli. Nedílnou součástí projektu jsou také pobytové terasy napříč celým objektem, vzniklé při ubírání hmoty, jenž řeší komplikovanou situaci parcely orientované na sever. Dále je celý dům propojený s velkou dřevěnou rampou skrze celý vnitroblok, po které mohou obyvatelé domova bezpečně projít do města či parku nebo se jen tak příjemně procházet a potkávat se s různými lidmi z okolí. Koncept rampy je tedy jakousi zahradou pro seniory a zároveň na tomto místě řeší chaotickou provozní situaci. Celkově je architektonický projekt navržen tak, aby umožnil seniorům žít v komfortním a přátelském prostředí a současně zažívat nová dobrodružství v městském prostředí. To by mělo vést k lepšímu pocitu sounáležitosti a životnímu potěšení a zároveň přispívat k rozvoji města i samotného vnitrobloku.
 • Item
  Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kusnierzová, Tereza; Toman, Radek; Widholmová, Alžběta
  Cílem práce bylo ověřit možnosti zastavění proluky na třídě Kapitána Jaroše, případně vytipovat jiné parcely v rámci přilehlého vnitrobloku, kde dojde k návrhu zásahů, jež povedou k zatraktivnění lokality a zlepšení kvality prostředí. K řešení byla vybrána právě parcela ležící v proluce, a dále přilehlá, v současné době rovněž nezastavěná, parcela ve vnitrobloku. Snahou bylo podpořit hlavní směry pohybu chodců skrze území a dovnitř vnitrobloku vytvořením nové ulice. Podél ní byly navrženy dva objekty se smíšenou, převážně obytnou funkcí. Kromě provozoven kavárny a květinářství, které rozšiřují nabídku služeb v okolí a podporují charakter ulice, zde vzniklo 15 bytových jednotek, které nabízí bydlení v klidné lokalitě poblíž centra města Brna.