Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
HMYZÍ FARMA Projekt jako takový jsem navrhovala v souvislosti s okolní zástavbou a snažila jsem se navázat na místní funkce kulturní, restaurační či obytné a pokračovat v jedinečné atmosféře místních hipster podniků. Při analyzováni jsem se začala zabývat tím, co se děje s odpadem místních podniků a obyvatel. Konkrétně biologického odpadu, ten na základě průzkumů tvoří 40%odpadu průměrného člověka. Když je člověk vegetarián, může jít o podíl mnohem vyšší. Když se biologický odpad netřídí, končí na skládkách, tam hnije a vytváří skleníkové plyny. Když se třídí a vyhazuje do takzvaných hnědých popelnic, tak se odpad odvaží např. do kompostáren a kompostem se může může hnojit veřejná zeleň. Další možností, je právě komunitní a zahradní kompostování nebo vermikompostování, které může mít individuální využití. Cílem je vytvořit uzavřený cyklus jídla ve městě. Hmyz neodmyslitelně patří k procesu rozkládání odpadu, zároveň podle studií vymírá cca 40 % druhů hmyzu. Již třicet let se celková biomasa hmyzu snižuje o 2,5 % ročně. Obecně se v poslední době stalo trendem pojídání hmyzu a tvrdí se, že hmyz je jídlo budoucnosti. Proto jsem se rozhodla navrhnout hmyzí farmu / skleník ve městě.
MIXED FARM As such, I designed the project in the context of the surrounding development and tried to relate to local cultural, restaurant or residential functions and continue the unique atmosphere of local hipster businesses. In my analysis, I began to look at what was happening to the waste of local businesses and residents. Specifically bio-waste, which based on surveys makes up 40% of the average person's waste. When a person is vegetarian, the proportion can be much higher. When bio-waste is not sorted, it ends up in landfill sites, where it rots and produces greenhouse gases. If it is sorted and disposed of in so-called brown bins, the waste is taken to composting plants, for example, and the compost can be used to fertilise public green spaces. Another option is community and garden composting or vermicomposting, which can have individual uses. The aim is to create a closed food cycle in the city. Insects are intrinsic to the waste decomposition process, while studies show that about 40% of insect species are dying out. For thirty years, the total biomass of insects has been decreasing by 2.5% per year. Eating insects in general has recently become a trend and it is claimed that insects are the food of the future. Therefore, I decided to design an insect farm/greenhouse in the city. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)
Description
Citation
HVĚZDOVÁ, M. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Nina Bartošová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Lenoch (člen) doc. Ing. Michal Palaščak (člen) Ing. arch. Ivona Uherková (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
Studentka odprezentovala bakalářskou práci. Byly přečteny posudky. Studentka odpověděla na otázky oponenta připravenou prezentací. Debata o funkci – rozlišení fasády dle vnitřní funkce – je fasáda dostatečně transparentní? Má funkce nějaké omezení? Je vhodná do centra města? Jaké jsou kapacity domu? Jak funguje jeho provoz? Debata o parkování – Je dostatečné? Nemělo by být jinak orientované? Studentka práci úspěšně obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO