Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše

but.committeedoc. Ing. arch. Nina Bartošová, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Lenoch (člen) doc. Ing. Michal Palaščak (člen) Ing. arch. Ivona Uherková (člen) doc. Ing. arch. Karel Havliš (člen)cs
but.defenceStudentka odprezentovala bakalářskou práci. Byly přečteny posudky. Studentka odpověděla na otázky oponenta připravenou prezentací. Debata o funkci – rozlišení fasády dle vnitřní funkce – je fasáda dostatečně transparentní? Má funkce nějaké omezení? Je vhodná do centra města? Jaké jsou kapacity domu? Jak funguje jeho provoz? Debata o parkování – Je dostatečné? Nemělo by být jinak orientované? Studentka práci úspěšně obhájila.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorToman, Radekcs
dc.contributor.authorHvězdová, Monikacs
dc.contributor.refereeČerveňová, Máriacs
dc.date.accessioned2023-06-03T07:58:11Z
dc.date.available2023-06-03T07:58:11Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractHMYZÍ FARMA Projekt jako takový jsem navrhovala v souvislosti s okolní zástavbou a snažila jsem se navázat na místní funkce kulturní, restaurační či obytné a pokračovat v jedinečné atmosféře místních hipster podniků. Při analyzováni jsem se začala zabývat tím, co se děje s odpadem místních podniků a obyvatel. Konkrétně biologického odpadu, ten na základě průzkumů tvoří 40%odpadu průměrného člověka. Když je člověk vegetarián, může jít o podíl mnohem vyšší. Když se biologický odpad netřídí, končí na skládkách, tam hnije a vytváří skleníkové plyny. Když se třídí a vyhazuje do takzvaných hnědých popelnic, tak se odpad odvaží např. do kompostáren a kompostem se může může hnojit veřejná zeleň. Další možností, je právě komunitní a zahradní kompostování nebo vermikompostování, které může mít individuální využití. Cílem je vytvořit uzavřený cyklus jídla ve městě. Hmyz neodmyslitelně patří k procesu rozkládání odpadu, zároveň podle studií vymírá cca 40 % druhů hmyzu. Již třicet let se celková biomasa hmyzu snižuje o 2,5 % ročně. Obecně se v poslední době stalo trendem pojídání hmyzu a tvrdí se, že hmyz je jídlo budoucnosti. Proto jsem se rozhodla navrhnout hmyzí farmu / skleník ve městě.cs
dc.description.abstractMIXED FARM As such, I designed the project in the context of the surrounding development and tried to relate to local cultural, restaurant or residential functions and continue the unique atmosphere of local hipster businesses. In my analysis, I began to look at what was happening to the waste of local businesses and residents. Specifically bio-waste, which based on surveys makes up 40% of the average person's waste. When a person is vegetarian, the proportion can be much higher. When bio-waste is not sorted, it ends up in landfill sites, where it rots and produces greenhouse gases. If it is sorted and disposed of in so-called brown bins, the waste is taken to composting plants, for example, and the compost can be used to fertilise public green spaces. Another option is community and garden composting or vermicomposting, which can have individual uses. The aim is to create a closed food cycle in the city. Insects are intrinsic to the waste decomposition process, while studies show that about 40% of insect species are dying out. For thirty years, the total biomass of insects has been decreasing by 2.5% per year. Eating insects in general has recently become a trend and it is claimed that insects are the food of the future. Therefore, I decided to design an insect farm/greenhouse in the city. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationHVĚZDOVÁ, M. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.cs
dc.identifier.other151541cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/209496
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectskleník hmyzí farma vnitroblok parkcs
dc.subjectGreenhouse insect farm courtyard parken
dc.titleMožnosti proluky – třída Kapitána Jarošecs
dc.title.alternativeGap options (třída Kapitána Jaroše, Brno, CZ)en
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2023-05-15cs
dcterms.modified2023-06-02-11:07:40cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid151541en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.06.03 09:58:11en
sync.item.modts2023.06.03 08:15:17en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
62.24 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
61.66 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_151541.html
Size:
7.15 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_151541.html
Collections