Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Moci být uvnitř, schovaný, každý zaměřený na to, co jej zajímá a baví, soustředěný na práci, učení se, upustit uzdu fantazii a tvořit nebo si v klidu užívat doušky teplého čaje u poslechu poezie. Ve dvou krocích se objevit venku, slyšet šumějící vodu, cítit čerstvý vzduch, vůni květoucích stromů, kochat se pohledem na umění, vytvářet jej a dál předávat nebo se bavit s přáteli na společenské akci. Dva oddílné světy propojené do jednoho celku fungujícího pospolu a v souladu. Tímto návrhem bych ráda docílila propojení různých komunit a spolků, jednotlivě velmi činných v oblasti Litovle. Ráda bych také dostala prvky umění a řemesel do každodenních aktivit obyvatel, jako jsou práce nebo naopak odpočinek. Neméně důležitý je pro mne znovunavázání vztahu obyvatel s venkovním prostředím a naučení se bytí v něm. Adaptace bývalého pivovaru v Litovli, kde se duch místa a odkaz historie ztratil v nánosu vrstev. Znovuoživení areálu funkcemi kultury, práce, odpočinku, tvorby a prodeje, s napojením na organismus města i krajinné linky řeky s nově vzniklou promenádou.
Being able to be inside, tucked away, everyone focused on what they are interested in and enjoy, focused on work, learning, letting go of imagination and creating, or relaxing and enjoying sips of warm tea while listening to poetry. In two steps, appear outside, hear the bubbling water, smell the fresh air, smell the blossoming trees, admire the sight of art, create it and pass it on or have fun with friends at a social event. Two separate worlds linked into one unit functioning together and in harmony. With this proposal, I would like to achieve the connection of various communities and associations, individually very active in the Litovla area. I would also like to get elements of arts and crafts into the daily activities of the residents, such as work or, conversely, relaxation. No less important to me is reestablishing the relationship of residents with the outdoor environment and learning to be in it. Adaptation of the former brewery in Litovla, where the spirit of the place and the legacy of history were lost in the accumulation of layers. Revitalization of the area with the functions of culture, work, rest, creation and sales, with a connection to the organism of the city and the landscape line of the river with the newly created promenade.
Description
Citation
SHUMLYANSKA, K. Podzemní kultura – adaptace starého pivovaru v Litovli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Tomáš Rusín (předseda) Ing. arch. Marcela Uřídilová (člen) Ing. arch. Iva Zezulová (člen) Ing. Zdeněk Vejpustek, Ph.D. (člen) Ing. arch. Nicol Galeová (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
Studentka představila svou bakalářskou práci Studentka reaguje na otázky vedoucího a oponenta Veřejný prostor “agory” funguje uspokojivě absence otevření k řece jak je řešena střecha Pozitivní grafický i mluvený projev Hmotové řešení “propojení” Jak funguje svedení vody z terasy. Studentka bakalářskou práci obhájila
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO