Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem samostatně stojící budovy radnice pro Staré Brno na Mendlově náměstí. Práce počítá s přestavbou náměstí podle vítězného urbanistického návrhu. Návrh řeší návaznost domu a vizuální propojení s okolím, které ovlivňuje tvar stavby. Návrh náměstí i budovy radnice klade velký důraz na zeleň, která je v současném stavu zanedbaná. Connectivity jako hlavní myšlenka vytváří výslednou podobu domu. Cílem této práce je propojit radnici pomocí zeleně. Dochází k prolínání více funkcí, a to hlavně občanské vybavenosti, administrativy radnice a bydlení.
The Bachelor thesis deals with the design of a standalone city hall building for Staré Brno on Mendel Square. The work takes into account the reconstruction of the square according to the winning urban design proposal. The design addresses the continuity of the building and visual connection with the surroundings, which influences the shape of the building. The design of the square and the city hall building gives great emphasis on greenery, which is neglected in the current state. Connectivity, as the main theme, creates the resulting appearance of the building. The goal of this work is to connect city hall using greenery. There is an intermingling of multiple functions, mainly civil amenities, city hall administration, and housing.
Description
Citation
MACANOVÁ, T. Connectivity / Democratic City_Radnice pro Staré Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Tomáš Havlíček (předseda) Ing. arch. Roman Gale (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Petra Žalmanová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen)
Date of acceptance
2023-05-15
Defence
- Studentka chtěla ve svém návrhu spojit přírodu s radnicí - Studentka představuje svůj návrh 3 body konektivity, přidané funkce radnice - Konstrukční systém i statické odůvodnění - Studentka představila hospodaření s vodou ze střechy i dilataci podzemního parkování od budovy - byly předčteny posudky oponenta vedoucího práce - na otázky oponenta studentka reagovala připravenou prezentací objemové studie - pro kořenový systém vyhradila místo v podzemním podlaží - Studentka reaguje na otázky komise - Velkoformátová okna i tvar student obhájil, s jistým pochybnostmi komise o umístění vstupů do budovy - Na otázky předsedy odpovídá pohotově ohledně komunikačních jader Studentka obhájila práci
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO