PIÁRKL

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Piaristický kláštor, v minulosti známy ako miesto vzdelávania a rozvíjania sa. Teraz schátraný a bez ducha. Len prázdno a ticho. V tichosti čakajúc na jeho opätovné oživenie. Práca sa zaoberá rekonštrukciou piaristického kláštora v meste Lipník nad Bečvou.
Piarist monastery, known in the past as a place of education and development. Now dilapidated and spiritless. Just empty and silence. Silently waiting for his revival. The work deals with the reconstruction of the Piarist monastery in Lipník nad Bečvou.
Description
Citation
PALACKOVÁ, K. PIÁRKL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Adam Jursa (předseda) Ing. arch. Kateřina Singer (člen) Ing. arch. Tomáš Madro (člen) Ing. Marek Dostál (člen) Ing. arch. Kristína Richter Adamson, M.Sc. (člen)
Date of acceptance
2023-05-16
Defence
- Študentka uspokojivo odprezentovala prezentáciu obhajoby - Boli prečítané posudky od oponenta a vedúceho práce - Študentka reaguje na otázky v oponentúre uspokojivo - Madro sa pýta na smerovanie kaviarne k ulici a nie k záhrade - Študentka odpovedá, že dôvod bolo zásobovanie a orientácia na sever - Jursa sa pýta na využitie vnútroblokov - Študentka odpovedá, že slúžia na oddych ako v minulosti rajské záhrady - Jursa sa pýta na efektívnejšie využitie objektu vzhľadom k veľkosti a na zásobovanie cez schody - Študentka ukazuje na pôdoryse - Singer sa pýta na fázovanie funkcií objektu a chváli hlavnú funkciu - Študentka priznáva, že na fázovaním neuvažovala - Singer sa pýta na širšie vzťahy a prepojenie s menšími mestami - Študentka sa nad tým nezamýšľala v rozsahu práce - Adamson chváli a pýta sa na recepciu - Študentka priznáva, že uvažovala s menšou flexibilitou - MD sa pýta na problém s vlhkosťou - Študentka ju rieši prirodzeným vetraním - MD sa pýta, čo sa tam bude skladovať - Študentka uvažovala s príslušenstvom na údržbu
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO